Др Федор Хербут

Редовни професор у пензији, члан САНУ

Кратка стручна биографија

Дипломирао је физику на Природно-математичком факултету (ПМФ) у Београду 1957. године.

Од 1957. до 1960. био је асистент у институту ''Борис Кидрич'' (ИБК).

Од 1960. до 1963. налазио се, као стипендиста ИБК, на после-дипломским студијама на Универзитету у Бирмигему (Енглеска) и то у Одељењу за теоријску физику под руководством знаменитог физичара Рудолфа Е. Пајерлса. Ту је  докторирао 1964. године.

По повратку у ИБК, асистент је од 1963. до 1965., научни сарадник од 1965. до 1974, а виши научни сарадник од 1974. до 1976. кад прелази на ПМФ у Београду.

Био је доцент од 1976. до 1978., ванредни професор од 1978. до 1984. а  редовни професор Од 1984. до 1997. кад је отишао у пензију.

Од 1988. до 2003. је дописни члан Српске академије наука и уметности (САНУ), а од 2003. до данас је редовни члан Академије.

Списак значајнијих публикација
Dr Fedor Herbut Research Gate