Упис студената у прву годину МАСТЕР студија школске 2017/2018

Слободна места за упис на мастер студије

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А) - 120 ESPB
11
0
11
Општа физика (А) - 60 ESPB
2
14
16
Теоријска и експериментална физика (Б)
3
4
7
Примењена и компјутерска физика (Ц)
4
10
14
Метеорологија (М)
6
5
11

 

За упис у прву годину мастер студија може конкурисати лице које је завршило основне академске студије одговарајућег смера.

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата је у понедељак 30. октобра 2017. године од 10 до 12 часова у Студентској служби Физичког факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1).

За пријаву је потребно:
- пријавни лист (можете га одштампати овде, или добити у Студентској служби)
- кратка стручна биографија
- фотокопија дипломе основних студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
- фотокопија уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
- фотокопија извода из матичне књиге рођених

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена у уторак 31. октобра. Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се предати у среду 1. новембра од 10 до 12 часова у Студентској служби. Решења по жалби кандидата доносе исти дан.

Коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена у четвртак 2. новембра 2017. године у 15 часова.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1) у петак 3. новембра 2017. године у периоду од 10 до 12 часова.

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити у Студентској служби)
  • оверена копија дипломе основних студија (или уверења о дипломирању)
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате).