Симпозијум "Дијагностика нискотемпературне плазме и гасних пражњења"
поводом 50 година научног рада и 75. рођендана
академика Николе Коњевића

Београд 24.6.2015., Физички факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 12

Symposium: "Diagnostics of low temperature plasma and gas discharges"
honoring 50 years of scientific work and the 75. birthday of
academician Nikola Konjević

Belgrade 24.6.2015, Faculty of Physics, Universty of Belgrade, Studentski trg 12

1968
2015