Početak
O Laboratoriji
Etaloniranje
Osoblje
Kontakt

Laboratorija za metrologiju
Univerzitet u Beogradu Fizički fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 12

Tel: 011 7158 161
Fax: 011 3282 619

Za korespodenciju za klijentima zaduzena je dr Mirjana Sarvan.
Sve zahteve za uslugu etaloniranja možete slati na
Email miras@ff.bg.ac.rs
Tel:  011 7158 161
Fax:  011 3282 619

Popunjenu anketu za korisnike laboratorijske usluge možete poslati Mariji Petković na marijapet2004@gmail.com ili marijapetkovic@ff.bg.ac.rs

Reklamacije možete uputiti prof. dr Ivanu Belči na bivan@ff.bg.ac.rs

Obrazac za reklamacije
Rešenje o utvrdjivanju obima akreditacije Laboratorije za metrologiju.

read more
Pravilnik o vrstama instrumentata za koje je obavezno etaloniranje

read more
Zakon o metrologiji mernih instrumenata


read more
Guidelines for the determination of calibration
intervals of measuring

read more