Početak
O Laboratoriji
Etaloniranje
Osoblje
Kontakt

Laboratorija za metrologiju Fizičkog Fakulteta radi u okviru Katedre za metrologiju i primenjenu fiziku  Fizičkog Fakulteta u Beogradu. Laboratorija je akreditovana za usluge etaloniranja u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 od strane Akreditacionog Tela Srbije ( Akreditacioni broj: 2-007).

Laboratorija za metrologiju je počela sa radom 1990. godine, nabavkom prvih laboratorijskih crnih tela i razvojem prvih domaćih radijacionih pirometara.

Dugogodišnji rad na razvoju radijacionih pirometara i optičkih mernih metoda za merenje temperature dao je značajan broj prototipova pirometara koji uspešno rade u industrijskim pogonima širom zemlje.

U ovoj Laboratoriji je izrađen i linearni monohromatski transfer pirometar za Zavod za mere i dragocene metale čime je ostvaren primarni etalon u oblasti optičke radijacione pirometrije.

read more

Laboratorija je akreditovana za etaloniranje radijacionih pirometara, različitih vrsta termometara, termoparova, kupatila, sušnica i komora, merila vlažnosti vazduha, vaga, viskozimetara i zapremine ...


read more

Osoblje Laboratorije. Na etaloniranju je angažovan visokostručni kadar. Šef Laboratorije je dr Ivan Belča, vanredni profesor Fizičkog fakulteta, rukovodilac za kvalitet je doc. dr Stevan Stojadinović, a tehnički rukovodilac doc. dr Bećko Kasalica.

read more
Obrazac za reklamacije
Rešenje o utvrdjivanju obima akreditacije Laboratorije za metrologiju.

read more
Pravilnik o vrstama instrumentata za koje je obavezno etaloniranje

read more
Zakon o metrologiji mernih instrumenata


read more
Guidelines for the determination of calibration
intervals of measuring

read more