Početak
O Laboratoriji
Etaloniranje
Osoblje
Kontakt

Rukovodilac  Laboratorije
Prof. dr Ivan Belča
Email: bivan@ff.bg.ac.rs

Rukovodilac za kvalitet
Dr Marija Petković
Email: marijapet2004@gmail.com;
ili marijapetkovic@ff.bg.ac.rs

Zamenik rukovodioca za kvalitet
Prof. dr Stevan Stojadinović
Email: sstevan@ff.bg.ac.rs

Tehnički rukovodilac
Prof. dr Bećko Kasalica
Email: kasalica@ff.bg.ac.rs

Zamenik tehničkog rukovodioca
Doc. dr Mirjana Sarvan
Email:  miras@ff.bg.ac.rs

Metrolog
Dip. fiz. Mirko Tadić
Email: mirkot@ff.bg.ac.rs

Metrolog
Zoran Bokor
Email: bokor@ff.bg.ac.rs

Obrazac za reklamacije
Rešenje o utvrdjivanju obima akreditacije Laboratorije za metrologiju.

read more
Pravilnik o vrstama instrumentata za koje je obavezno etaloniranje

read more
Zakon o metrologiji mernih instrumenata


read more
Guidelines for the determination of calibration
intervals of measuring

read more