Početak
O Laboratoriji
Etaloniranje
Osoblje
Kontakt

Laboratorija za metrologiju Fizičkog Fakulteta radi u okviru Katedre za metrologiju i primenjenu fiziku  Fizičkog Fakulteta u Beogradu. Laboratorija je akreditovana za usluge etaloniranja u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 od strane Akreditacionog Tela Srbije (Akreditacioni broj: 2-007).

Laboratorija za metrologiju je počela sa radom 1990. godine, nabavkom prvih laboratorijskih crnih tela i razvojem prvih domaćih radijacionih pirometara.

Dugogodišnji rad na razvoju radijacionih pirometara i optičkih mernih metoda za merenje temperature dao je značajan broj prototipova pirometara koji uspešno rade u industrijskim pogonima širom zemlje.

U ovoj Laboratoriji je izrađen i linearni monohromatski transfer pirometar za Zavod za mere i dragocene metale čime je ostvaren primarni etalon u oblasti optičke radijacione pirometrije.

Danac je Laboratorija akreditovana za etaloniranje: radijacionih pirometara, otpornih termometara, bimetalnih termometara, staklenih termometara, pirometara, medicinskih termometara, silotermometara, manometarskih termometara, digitalnih termometara, pokaznih uređaja za otporne termometre sa i bez regulacije, termoparova, kupatila, sušnica i komora.

Nabavkom odgovarajućih standardnih referentnih materijala i lampi i filtera, u Laboratoriji za Metrologiju  stvorena je osnova za postavljanje metoda za etaloniranje: Atomskih apsorpcionih spektrofotometara, UV-VIS spektrofotometra, elisa čitača i biohemijskih analizatora.

Realizacijom fiksnih tačaka zasnovanim na standardnim referentnim materijalima Laboratorija je osposobljena za etaloniranje merila vlažnosti vazduha.

 
Obrazac za reklamacije
Rešenje o utvrdjivanju obima akreditacije Laboratorije za metrologiju.

read more
Pravilnik o vrstama instrumentata za koje je obavezno etaloniranje

read more
Zakon o metrologiji mernih instrumenata


read more
Guidelines for the determination of calibration
intervals of measuring

read more