Припремна настава за бруцоше

Као и претходних година и ове године организујемо припремну наставу из
математике за студенте прве године Физичког факултета. Због познатих
епидемиолошких услова, ове године часови ће се орагнизовати на другачији
начин.

Прву тему "Полиномијалне и рационалне функције" предвиђену за 30.
септембар можете да испратите преко линка
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ5krgMD2Lrmc5IV3HGtkPvN3FAayFK4A

Предавач: доцент др Душко Латас

 

Остале теме ћете моћи да пратите присуством у учионици или он-лине
помоћу платформе BigBlueButton у пет термина, како је и
раније најављено.

Распоред предавања је следећи:

Датум

Време

Наставна јединица

Предавач

Сала

Online

1.10.

15-19

Тригонометрија

Др Александра Димић

60

https://raptor.ff.bg.ac.
rs/b/ale-abh-3lz-xzy

2.10.

12-16

Експоненцијалне и логаритамске функције

Др Драгољуб Гочанин

60

https://raptor.ff. bg.ac.
rs/b/ale-abh-3lz-xzy

5. 10.

15-19

Изводи, интеграли и њихова примена

Проф. др Марија Димитријевић Ћирић

60

https://raptor.ff.bg.ac.
rs/b/ale-abh-3lz-xzy

6. 10.

16-20

Координатни системи, вектори, операције са векторима

Др Светислав Мијатовић

60

https://raptor.ff.bg.ac.
rs/b/ale-abh-3lz-xzy

7.10.

15-19

Анализа тока функција и графичко представљање функција

Др Никола Коњик

60

https://raptor.ff.bg.ac.
rs/b/ale-abh-3lz-xzy