Акредитација

Физички факултет је у поступку ре-акредитације акредитовао 10 студијских програма и то по четири програма основних и мастер студија и 2 програма докторских студија на српском и енглеском језику.

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије: