In Memoriam

Наши бивши редовни професори, физичари и метеоролози, од оснивања Природно-математичког факултета до данас, који су својим научним и педагошким радом задужили бројне генерације студената, наставника и сарадника Физичког факултета.