Награде и признања

Физички факултет самостално или у сарадњи са другим институцијама додељује више награда заслужним наставницима и истраживачима, али и студентима за успех на студијама или изузетан мастер рад.

Годишња награда за научни рад

Годишња награда за научни рад додељује се појединцу или групи аутора за резултате из једне области физике или метеорологије остварене у целости или делимично на Физичком факултету у претходне три календарске године.

Поред Годишње награде додељује се и Годишња награда за младе истраживаче. Додељује се истраживачима млађим од 35 година за рад у протеклој години.

Награда је установљена 2007. године и додељује се 27. јануара на прослави факултетске славе Светог Саве, док се награда за младе истраживаче додељује на Дан Физичког факултета 10. октобра.

Досадашњи добитници награде су:

 • Проф. др Милан Дамњановић 2008. године
 • Проф. др Стеван Ђениже 2009. године
 • Проф. др Драгољуб Белић 2010. године
 • Проф. др Стеван Стојадиновић 2011. године
 • Проф. др Млађен Ћурић 2012. године
 • Проф. др Зоран Радовић 2013. године
 • Проф. др Иванка Милошевић 2016. године
 • Проф. др Растко Василић 2017. године
 • Проф. др Владимир Ђурђевић 2018. године

као и млади истраживачи

 • Доц. др Иван Дојчиновић 2007. године
 • Доц. др Едиб Добарџић 2008. године
 • Доц. др Марија Димитријевић 2009. године
 • Др Марија Петковић 2011. године
 • Др Јовица Јововић 2012. године
 • Др Михајло Ваневић и Игор Франовић 2013. године
 • Др Горан Сретеновић 2014. године
 • Ненад Тадић 2015. године
 • Доц. др Сузана Путниковић 2017. године

Награда "Проф. др Љубомир Ћирковић"

Награда се додељује у част пок. проф. др Љубомира Ћирковића. Награђује се најбољи магистарски рад одбрањен на Физичком факултету у току протекле године. Награда се састоји од новчаног дела и плакете, а додељује се на Дан Физичког факултета 10. октобра. Правилник о дедељивању награде "Проф. др Љубомир Ћирковић".

За најбољи мастер рад одбрањен на Физичком факултету школске 2016/2017 године награду "Проф. др Љубомир Ћирковић" добили су Милан Корњача за мастер рад “Polaroin Mobility Obtained by a Variational Approach for Class of Lattice Models” и Дејан Дојић за рад "Дијагностика ласерски индуковане плазме и утицај Доплеровог ефекта на ширење спектралних линија". Награда је уручена на прослави Дана Факултета 10. октобра 2017. године.

Фондација "Проф. др Марко Јарић"

Фонд "Проф. др Марко Јарић" додељује годишњу награду за изузетне научне резултате у физици. Награда се састоји од дипломе и новчаног дела, а додељује се сваке године 17. марта. Више о награди можете погледати на званичној презентацији Фондације.

Досадашњи добитници награде са Физичког факултета су:

Проф. др Никола Коњевић, за 1999.
Проф. др Милан Дамњановић, за 2005.
Проф. др Зоран Радовић, за 2007.

Фондација "Проф. др Ђорђе Живановић"

Фонд "Проф. др Ђорђе Живановић" додељује две годишње стипендије најбољим студентима III године физике. Награда се уручује на прослави Светог Саве, сваке године 27. јануара. Правилник о додели награда.