Новости и обавештења

Драга колегинице/Драги колега,

Позивамо Вас да попуните упитник за потребе међународног пројекта ЕУРОСТУДЕНТ. У оквиру овог упитника биће Вам постављена питања у вези са животним стандардом, мобилношћу, перспективама у погледу запошљивости, као и задовољства студијама. Online верзији упитника можете приступити кликом на link. Пројекат ЕУРОСТУДЕНТ и подаци који ће бити прикупљени у оквиру њега су од значаја јер омогућавају поређење студирања и живота студената у Србији са стањем у другим европским земљама. Поред тога, бићемо у прилици да идентификујемо позитивне и негативне стране студирања у Србији, и на тај начин, у складу са резултатима, предложимо нека решења или кораке за будуће побољшање студентског статуса. За попуњавање упитника биће Вам потребно око 20 минута. Молимо Вас да питања пажљиво прочитате и одговорите у складу са упутством. Одговори су у потпуности анонимни – не постоји могућност да знамо ко је попунио анкету, нити да повежемо Ваше одговоре са Вама. Прикупљени подаци биће употребљени искључиво у сврху истраживања. За сва додатна питања и коментаре, можете нам се обратити путем mail-a, на адресу eurostudent@rect.bg.ac.rs.

Срдачан поздрав,
Председник Конференције универзитета Србије (КОНУС)
Aкадемик Владимир Бумбаширевић

Пријем молби за регулисање школарине због положеног испита из летњег семестра школске 2015/16) вршиће се од 20. до 24. фебруара у Студентској служби.

Позивају се студенти свих нивоа студија да од 20. фебруара приступе електронском попуњавању Анкете о педагошком раду наставника за зимски семестар 2016/17. Потпуно попуњавање Анкете је битно за унапређење квалитета наставе на свим нивоима студија.

Позивају се студенти који још нису попунили електронске ШВ обрасце да их попуне.

Сви испити код проф. др Миће Митровића у фебруарском испитном року (Наставна средства II, Лабораторија физике у школи II, Педагошка истраживања у физици, Физика у школи II и Методика наставе физике II) ће се одржати у уторак 14. фебруара у 12 часова у сали 21 у Цара Душана 13.

Информациони систем Универзитета у Београду вратио је електронске ШВ обрасце који су непотпуно попуњени. Позивају се студенти да провере листу и попуне недостајуће податке.

Подсећамо студенте да редовно измирују рате за школарину. Сваки студент стање може да провери на свом електронском налогу. Пријављивање испита неће моћи да се изврши уколико дуг није измирен.

Студенти мастер академских студија који су уписали прву годину школске 2015/2016. године за све додатне информације могу се обратити руководиоцима смерова основних и мастер студија:

- проф. др Јаблану Дојчиловићу за смер Општа физика
- проф. др Воји Радовановићу за смер Теоријска и експериментална физика
- проф. др Ивану Белчи за смер Примењена и компјутерска физика
- проф. др Лазару Лазићу за смер Метеорологија.

Сви студенти мастер академских студија, студијски смер Општа физика (по акредитацији 2015. год.) заинтересовани за предмете из Методичког блока које држи проф. Мићо Митровић су позвани да се јаве  у терминима распореда студијског смера Општа физика (по акредитацији 2009.)

Методички блок (30+6 ЕСПБ) је намењен свим заинтересованима за рад у школи.
По члану 8. Закона о основама система образовања и васпитања, сви заинтересовани за рад у школи морају имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 ЕСПБ бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Дозвољено је полагање само пријављених предмета.

Студенти мастер студија су у обавези а одраде истраживачки рад и мастер рад.

Једногодишње мастер студије се морају завршити за максимално 2 године, а двогодишње студије за 4 године.