Новости и обавештења

ЦзРК пита студенте: Шта вам је потребно за успешно сналажење на тржишту рада? Универзитетски центар за развој каријере организује истраживање које треба да одговори на питање: Шта је студентима потребно за успешно сналажење на тржишту рада?

Сви студенти позивају се да попуне УПИТНИК и при томе искажу своје мишљење и потребе у вези са сналажењем на тржишту рада, истакну проблеме, предложе решења. Рок за попуњавање је 17.фебруар 2019. у поноћ. С обзиром на то да се ситуација на тржишту рада константно и брзо мења, Центар се труди да системским приступом прати те промене и делује у складу са њима. На основу резултата истраживања, биће усавршени стари и конципирани нови ЦзРК програми за унапређење запошљивости. Извештај о резултатима биће објављен на сајту Центра 1.априла 2019.

Теме за мастер радове из области диполних квантних гасова у Центру за изучавање комплексних система Института за физику у Београду. Контакт особа: др Антун Балаж.

Позивају се студенти који су положили испит из пролећног семестра школске 2017/18 у јануарском или фебруарском испитном року школске 2018/19. да напишу молбу ради умањења школарине. Молбу предати у студентској служби или продекану за наставу.

Швајцарски центар за токсикологију је расписао конкурс за 15 докторантских позиција. Позиције обухватају више области и због недовољне заинтересованости, рок за пријем документата је продузен до 17.фебруара!

Фонд за младе таленте расписао је Конкурс за доделу 950 ступендија за студенте завршне године основних студија и 410 стипендија за студенте завршне године мастер студија. Конкурс је објављен на интернет страници Министарства омладине и спорта и отворен је до 31. децембра 2018. године.

Са Универзитета је стигло обавештење да су сви студенти који се нису уписали до 1. децембра 2018. године изгубили статус студента. Позивамо студенте да провере на електронском сервису свој статус за школску 2018/19 годину, како бисмо могли да реагујемо на време уколико неки упис није евидентиран у бази.

Листе за дом за студенте мастер и докторских студија.

Примедбе се достављају студентској служби најкасније до петка 9.11.

ERASMUS+ мобилност. Проведите семестар на Фридрих-Александер Универзитету у Ерлангену, Немачка

Студенти који су у јануарском и фебруарском року положили испит који су слушали у току летњег семестра школске 2017/18 године могу од 18. до 22. фебруара да поднесу Студентској служби молбе за регулисања школарине.

Обавештавају се студенти да II, III и IV рата за школарину 2018/19 године доспевају на наплату: 30.11.2018, 15.01.2019. и 15.02.2019.

Подсећамо студенте да редовно измирују рате за школарину. Сваки студент стање може да провери на свом електронском налогу. Пријављивање испита неће моћи да се изврши уколико дуг није измирен.

Позиције за докторанте и теме за мастер радове у Лабораторији за физику високих енергија Института за физику.

Теме за дисертације и мастер радове у Лабораторији за атомску физику Института за нуклеарне науке „Винча“

Позивају се студенти који још нису попунили електронске ШВ обрасце да их попуне.

Студенти мастер академских студија за све додатне информације могу се обратити руководиоцима смерова основних и мастер студија:

- проф. др Јаблану Дојчиловићу за смер Општа физика
- проф. др Воји Радовановићу за смер Теоријска и експериментална физика
- проф. др Ивану Белчи за смер Примењена и компјутерска физика
- проф. др Лазару Лазићу за смер Метеорологија.

Сви студенти мастер академских студија, студијски смер Општа физика (по акредитацији 2015. год.) заинтересовани за предмете из Методичког блока које држи проф. Мићо Митровић су позвани да се јаве  у терминима распореда студијског смера Општа физика (по акредитацији 2009.)

Методички блок (30+6 ЕСПБ) је намењен свим заинтересованима за рад у школи.
По члану 8. Закона о основама система образовања и васпитања, сви заинтересовани за рад у школи морају имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 ЕСПБ бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Дозвољено је полагање само пријављених предмета.

Студенти мастер студија су у обавези а одраде истраживачки рад и мастер рад.

Једногодишње мастер студије се морају завршити за максимално 2 године, а двогодишње студије за 4 године.