Новости и обавештења

Позивају се заинтересовани студенти да посете Конференцију Српског керамичког друштва која се одржава од 17. до 19. септембра у просторијама САНУ.

http://www.serbianceramicsociety.rs/doc/ACA-VII-Final-Program-Overview.pdf

http://www.serbianceramicsociety.rs/index.htm

ERASMUS+ мобилност. Проведите семестар на Фридрих-Александер Универзитету у Ерлангену, Немачка

Студенти који су у јануарском и фебруарском року положили испит који су слушали у току летњег семестра школске 2016/17 године могу од 19. до 23. фебруара да поднесу Студентској служби молбе за регулисања школарине.

Пријем молби за пријављивање или промену изборног предмета за слушање у летњем семестру 2017/18 године вршиће се у Студентској служби од 19. до 23. фебруара.

Обавештавају се студенти да II, III и IV рата за школарину 2017/18 године доспевају на наплату: 30.11.2017, 15.01.2018. и 15.02.2018.

Позиција за истраживача приправника за метаматеријале Центра за фотонику Института за физику.

Позиције за докторанте и теме за мастер радове у Лабораторији за физику високих енергија Института за физику.

Теме за дисертације и мастер радове у Лабораторији за атомску физику Института за нуклеарне науке „Винча“

Позивају се студенти који још нису попунили електронске ШВ обрасце да их попуне.

Подсећамо студенте да редовно измирују рате за школарину. Сваки студент стање може да провери на свом електронском налогу. Пријављивање испита неће моћи да се изврши уколико дуг није измирен.

II, III и IV рата за школарину 2017/18 године доспевају на наплату: 30.11.2017, 15.01.2018. и 15.02.2018.

Студенти мастер академских студија који су уписали прву годину школске 2015/2016. године за све додатне информације могу се обратити руководиоцима смерова основних и мастер студија:

- проф. др Јаблану Дојчиловићу за смер Општа физика
- проф. др Воји Радовановићу за смер Теоријска и експериментална физика
- проф. др Ивану Белчи за смер Примењена и компјутерска физика
- проф. др Лазару Лазићу за смер Метеорологија.

Сви студенти мастер академских студија, студијски смер Општа физика (по акредитацији 2015. год.) заинтересовани за предмете из Методичког блока које држи проф. Мићо Митровић су позвани да се јаве  у терминима распореда студијског смера Општа физика (по акредитацији 2009.)

Методички блок (30+6 ЕСПБ) је намењен свим заинтересованима за рад у школи.
По члану 8. Закона о основама система образовања и васпитања, сви заинтересовани за рад у школи морају имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 ЕСПБ бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Дозвољено је полагање само пријављених предмета.

Студенти мастер студија су у обавези а одраде истраживачки рад и мастер рад.

Једногодишње мастер студије се морају завршити за максимално 2 године, а двогодишње студије за 4 године.