Новости и обавештења

Упис на више године докторских студија школске 2017/2018 године обављаће се 2. и 3. новембра за студенте на буџету, а 6, 7. и 8. новeмбра за самофинансираће студенте, у периоду од 10 до 14 часова у соби 651 у згради на Студентском тргу.

Од докумената је потребно:

  • Индекс
  • Пријава
  • Попуњен 1 образац ШВ 20
  • Доказ о уплати трошкова уписа у висини 1600 дин за буџетске или 2400 дин за самофинансирајуће студенте (уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87)
  • За самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине

Позиције за докторанте и теме за мастер радове у Лабораторији за физику високих енергија Института за физику.

Теме за дисертације и мастер радове у Лабораторији за атомску физику Института за нуклеарне науке „Винча“

Потребни демостратори за вежбе на изложби "Наука Кроз Забаву" која ће се одржати у Галерији науке и технике САНУ од 11. до 23.септембра 2017. године. Демонстратори могу бити студенти редовних студија, мастера или докторских студија. Заинтересовани студенти се могу јавити Саши Ивковићу на isale@ff.bg.ac.rs или Брани Јеленковићу на branaj@ipb.ac.rs.

Позиција за докторанта на Goethe University у Франкфурту. Рок за пријаву 11. август 2017.

Позиција за докторанта на Институту "Јожеф Штефан" у Љубљани, област експериментална нуклеарна физика. Рок за пријаву 10. август 2017.

Oтварају се две позиције за докторанте на недавно добијеном ERC (European Research Council) пројекту из теоријске физике високих енергија (проучавање кварк-глуонске плазме). ERC пројекти су најпрестижније награде за истраживање које додељује Европска унија. Докторанти ће бити запослени на Иституту за физику у Београду, при чему ће услови истраживања и плата бити упоредиви са водећим европским институцијама/групама. Заинтересовани кандидати могу да се јаве др Магдалени Ђорђевић и уз пријаву укључе CV и списак оцена.

Конкурс за дом за школску 2016/17 (формулар пријаве)

Упис на више године докторских студија школске 2016/2017 године обављаће се 25. и 26. октобра за студенте на буџету и 27, 28. и 31. октобра за самофинансираће студенте. Од докумената је потребно:

  • Пријава
  • Попуњена 2 обрасца ШВ 20
  • Доказ о уплати трошкова уписа у висини 1600 дин за буџетске или 2400 дин за самофинансирајуће студенте (уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87)
  • За самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине

Теме за докторске дисертације које могу да се раде у Центру за фотонику Института за физику, из области нелинеарне и квантне оптике, нелинеарне микроскопије, холографије, биофизике и интеракције светлости и материје можете да погледате овде. Контакт особа Брана Јеленковић branaj@ipb.ac.rs.

Теме за докторате и мастер радове у Лабораторији за атомску физику у Винчи. Нелинеарна биофизика. Контакт: Слободан Здравковић.

Студенти уписани 2010/2011. године студирају по акредитованом програму докторских студија и у складу са тим треба да предложе теме будућих докторских радова. Ово се ради не пре него што положе све испите осим највише једног, а пре уписа у последњу годину докторских студија. Уз пријаву теме (на исти начин као и до сада), која садржи и име ментора, предаје се и писмено образложење, које треба укратко да објасни предвиђени садржај рада, његов значај, те предложи и план рада са грубим временским роковима. До уписа на трећу годину студент ће бити позван да да и кратку (петоминутну) усмену одбрану предлога пред Колегијумом докторских студија (Упутство за одбрану теме докторске дисертације пред Колегијумом докторских студија).