Стручне службе Факултета

Студентска служба

Референт

Бранка Жунић
Тел. + 381 11 3281 375
branka@ff.bg.ac.rs

Шеф Студентске службе

Мр Милена Богдановић
Цара Душана 13
Приземље, соба бр. 1
Тел. + 381 11 3281 375
milena@ff.bg.ac.rs

Референт за докторске студије

Мирјана Васиљев
Научни секретар
Тел. + 381 11 7158 162
mirjana@ff.bg.ac.rs

 

Деканат

Секретар деканата

Мирзета Савић
Студентски трг 12
III спрат, соба 652
Тел. + 381 11 7158 151
Факс + 381 11 3282 619
mirzetas@ff.bg.ac.rs

 

Секретар Института за метеорологију

Слађана Митровић
Добрачина 16
Тел. + 381 11 2625 981
sladjat@ff.bg.ac.rs

 

Секретар Факултета

Лелица Вуковић-Радош
Студентски трг 12
III спрат, соба 652
Тел. + 381 11 7158 177
lelica@ff.bg.ac.rs

 

Рачуноводство

Шеф рачуноводства

Весна Напијало
Студентски трг 12
III спрат, соба 667
Тел. + 381 11 7158 152
vesna.napijalo@ff.bg.ac.rs

Књиговођа

Сузана Голе-Бјелица
Тел. + 381 11 7158 152
suzana.bjelica@ff.bg.ac.rs

Благајник

Дејан Аџић
Тел. + 381 11 7158 162
dejan.adzic@ff.bg.ac.rs

 

Библиотека

Руководилац библиотеке

Светозар Станојевић
Цара Душана 13
Тел. + 381 11 2183 896
svetozar@ff.bg.ac.rs

Библиотекар

Марјана Здравковић
Студентски трг 12
Тел. + 381 11 7158 164
marjana.zdravkovic@ff.bg.ac.rs

Библиотекар

Мирјана Филиповић
Цара Душана 13
Тел. + 381 11 2183 896
miraf@ff.bg.ac.rs

 

Администратор мреже

Младен Перковић
Тел. + 381 11 7158 151
mladen@ff.bg.ac.rs

Референт за јавне набавке

Јелена Дашић
Тел. + 381 11 7158 177
jelena.dasic@ff.bg.ac.rs