Наставници

Редовни професорВанредни професорДоцент
 1. Петар Аџић
 2. Иван Белча
 3. Драгољуб Белић
 4. Срђан Буквић
 5. Маја Бурић
 6. Милан Дамњановић
 7. Јаблан Дојчиловић
 8. Сунчица Елезовић-Хаџић
 9. Милан Кнежевић
 10. Милорад Кураица
 11. Лазар Лазић
 12. Владимир Милосављевић
 13. Иванка Милошевић
 14. Мићо Митровић
 15. Воја Радовановић
 16. Стеван Стојадиновић
 17. Ивана Тошић
 18. Мирослава Ункашевић
 1. Марија Димитријевић-Ћирић
 2. Едиб Добарџић
 3. Иван Дојчиновић
 4. Дејан Јанц
 5. Бећко Касалица
 6. Илија Марић
 7. Зоран Николић
 8. Братислав Обрадовић
 9. Горан Попарић
 10. Душан Поповић
 11. Јован Пузовић
 12. Ђорђе Спасојевић
 13. Растко Василић
 14. Милош Вићић
 15. Владан Вучковић
 16. Татјана Вуковић
 17. Андријана Жекић
 1. Владимир Ђурђевић
 2. Зоран Борјан
 3. Саша Дмитровић
 4. Сава Галијаш
 5. Немања Ковачевић
 6. Душко Латас
 7. Славица Малетић
 8. Владимир Миљковић
 9. Божидар Николић
 10. Зоран Поповић
 11. Зорица Поповић
 12. Драган Реџић
 13. Мирјана Сарван
 14. Михајло Ваневић
 15. Катарина Вељовић
 16. Иван Виденовић
 17. Драгана Вујовић
 18. Никола Шишовић
Професор емеритусРедовни професор у пензији
 1. Стеван Ђениже
 2. Никола Коњевић
 3. Јагош Пурић
 1. Млађен Ћурић
 2. Снежана Дрндаревић
 3. Федор Хербут
 4. Ђура Крмпотић
 5. Драгомир Крпић
 6. Јарослав Лабат
 7. Федор Месингер
 8. Сава Милошевић
 9. Ђорђе Мушицки
 10. Наташа Недељковић
 11. Зоран Радовић
 12. Александар Срећковић
 13. Александар Стаматовић
 14. Љубиша Зековић