Конкурси

Физички факултет расписао је конкурс за избор Једног ванредног професора за ужу научну област  Компјутерска физика на одређено време за период од 5 година са пуним радним временом. Оглас Физичког факултета налази се на страни 30  огласника ПОСЛОВИ број 757 од 27. децембра 2017, доступног  у електронском  издању на адреси http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9031_757_-_2017-12-27.pdf

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

ДАМИРА ДЕВЕТКА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: “ЕФЕКТИ ФЛУКТУАЦИЈА ПОЧЕТНИХ СТАЊА У СУДАРИМА PbPb И pPb У ЕКСПЕРИМЕНТУ CMS“. Извештај предат 20. децембра 2017.

Избор у звање

Др ГОРАНА ПОПАРИЋА, дипломираног физичара, у звање ванредног професора за ужу научну област Физика атома и молекула. Извештај предат 15. децембра 2017.