Конкурси

/

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

ВЕЉКА ЈАНКОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "EXCITON DYNAMICS AT PHOTOEXCITED ORGANIC HETEROJUNCTIONS" (Динамика екситона на органским хетероспојевима побуђеним светлошћу). Извештај предат 13. септембра 2018.

Избор у звање

МАРИЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ-ЋИРИЋ, дипломираног физичара, у звање ванредног професора за ужу научну област Физика честица и поља. Извештај предат 20. јула 2018. године.

ДЕЈАНА ЈАНЦА, дипломираног метеоролога, у звање ванредног професора за ужу научну област Физика облака. Извештај предат 13. јула 2018. године.