Конкурси

На основу одлуке Изборног већа Физичког факултета од 24. априла 2019. године, расписан је конкурс за избор:

  1. Једног редовног професора за ужу научну област Примењена физика
  2. Једног ванредног професора за ужу научну област Физика облака

Пријава се може доставити деканату Факултета (Студентски трг 12, III спрат, соба 652) у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у огласнику "Послови" од 15. маја 2019. године, а доступан је и на адреси http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/12/12338_829_-_2019-05-15.pdf

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности од 15 до 30 дана стављају се следећи реферати изборима у звање и докторским дисертацијама:

Докторске дисертације

ТАХАНИ ХАЛИФА, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "FOUR WAVE MIXING AND PROPAGATION OF LASER BEAMS THROUGHT ATOMIC VAPOR" (Мешање четири таласа и простирање ласерског снопа кроз атомске паре). Извештај предат 6. маја 2019. године.

МИЉАНА ДАШИЋА, дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства, који је предао докторску дисертацију под називом: "MODELING THE BEHAVIOUR OF CONFINED DIPOLAR AND IONIC SYSTEMS" (Моделовање понашања просторно ограничених диполних и јонских система). Извештај предат 4. априла 2019. године.

МИХАИЛА САВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "МОДЕЛОВАЊЕ УТИЦАЈА АТМОСФЕРЕ НА МИОНСКУ КОМПОНЕНТУ СЕКУНДАРНОГ КОСМИЧКОГ ЗРАЧЕЊА". Извештај предат 27. марта 2019.

Избори у звање

Др ЈЕЛЕНЕ ПАЈОВИЋ, дипломираног физичара, у звање научни-сарадник. Извештај предат 15. маја 2019. године.

Др СВЕТИСЛАВА МИЈАТОВИЋА, дипломираног физичара, у звање научни-сарадник. Извештај предат 13. маја 2019. године.

Др БОЖИДАРА НИКОЛИЋА, дипломираног физичара, у звање ванредног професора за ужу научну област Квантна и математичка физика. Извештај предат 6. маја 2019. година.

Др ГОРАНА ПОПАРИЋА, дипломираног физичара, у звање редовног професора за ужу научну област Физика атома и молекула. Извештај предат 25. априла 2019. године.

Др САШЕ ДМИТРОВИЋА, дипломираног физичара, у звање доцента за ужу научну област Квантна и математичка физика. Извештај предат 23. априла 2019. године.

Др КАТАРИНЕ ВЕЉОВИЋ, дипломираног метеоролога, у звање доцента за ужу научну област Анализа и прогноза времена. Извештај предат 4. априла 2019. године.

Др ПРЕДРАГА РАНИТОВИЋА, дипломираног физичара, у звање истраживач-сарадник. Извештај предат 27. марта 2019. године.