Конкурси

Физички факултет објављује конкурс за избор Једног ванредног професора за ужу научну област Физика честица и поља. Конкурс је објављен у огласнику "Послови" бр. 774, страна 26, од 25. априла 2018. године, а доступан је у електронском издању на адреси http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9732_774_-_2018-04-25.pdf  

Пријаве доставити деканату Физичког факултета у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. (Студентски трг 12, III спрат, соба 652).

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

НИКОЛE ВЕСЕЛИНОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕТЕКТОРСКОГ СИСТЕМА У ПОДЗЕМНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА ИЗУЧАВАЊЕ СОЛАРНЕ МОДУЛАЦИЈЕ КОСМИЧКОГ ЗРАЧЕЊА У ХЕЛИОСФЕРИ". Извештај предат 25. априла 2018. године.

АНДРЕЈА БУЊЦА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "ИЗРАЧУНАВАЊЕ НАСЕЉЕНОСТИ АТОМСКИХ СТАЊА, УГАОНЕ РАСПОДЕЛЕ И ЕНЕРГИЈСКОГ СПЕКТРА ФОТОЕЛЕКТРОНА КОД АТОМСКИХ СИСТЕМА У ЈАКИМ ЛАСЕРСКИМ ПОЉИМА ПРИМЕНОМ ВРЕМЕНСКИ ЗАВИСНИХ МЕТОДА". Извештај предат 25. априла 2018. године.

МУНЕ АОНАС, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ELECTRON IMPACT EXCITATION AND IONIZATION OF CO AND N2 IN RADIO-FREQUENCY ELECTRIC FIELD" (Elektronska udarna ekscitacija i jonizacija CO i N2 u radio frekventnim električnim poljima). Извештај предат 23. априла 2018. године.

Избор у звање

Др ЂОРЂА СТРАТИМИРОВИЋА, дипломираног физичара, у звање научни сарадник. Извештај предат 15. маја 2018. године.