Конкурси

Наставно-научно веће Физичког факултета, на својој седници одржаној 12. септембра 2018. године, донело је одлуку о расписивању конкурса за избор:

  1. Једног ванредног професора за ужу научну област Физика честица и поља, за наставу из области Експериментална физика честица, на одређено време за период од 5 (пет) година, са пуним радним временом. Од кандидата се очекује да учествује у подршци и унапређењу експерименталних вежби на Катедри за физику језгра и честица.
  2. Једног доцента за ужу научну област – Физика кондезоване материје, на одређено време за период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

Конкурс је објављен у огласнику НСЗ „ПОСЛОВИ“ број 797 (страна 29) од 03.10.2018. године, а доступан је и у електронском издању на адреси http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/10/10962_797_-_2018-10-03.pdf

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

СВЕТИСЛАВА МИЈАТОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: „ПРЕЛАЗАК СА ТРОДИМЕНЗИОНИХ НА ДВОДИМЕНЗИОНЕ СИСТЕМЕ И УТИЦАЈ БРОЈА СУСЕДА НА КРИТИЧНО ПОНАШАЊЕ АТЕРМАЛНОГ НЕРАВНОТЕЖНОГ ИЗИНГОВОГ МОДЕЛА СА СЛУЧАЈНИМ ПОЉЕМ“. Извештај предат 26. октобра 2018. године.

БЛАНКЕ ШКИПИНА, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ФОТОДИЕЛЕКТРИЧНЕ ОСОБИНЕ ПОЛИМЕРА И ПОЛИМЕРНИХ КОМПОЗИТА". Извештај предат 19. октобра 2018. године.

БОЈАНЕ БЛАГОЈЕВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ТЕОРИЈСКА ПРЕДВИЂАЊА ГУБИТАКА ЕНЕРГИЈЕ ВИСОКО ЕНЕРГИЈСКИХ ЧЕСТИЦА У КВАРК-ГЛУОНСКОЈ ПЛАЗМИ" (Theoretical Predictions of Highly Energetic Particles Energy Loss in Quark-Gluon Plasma). Извештај предат 10. октобра 2018.

МИЛИЦЕ РАЈАЧИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "АНАЛИЗА УТИЦАЈА АКТИВНОСТИ СУНЦА И МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА НА КОНЦЕНТРАЦИЈУ 7ВЕ У ПРИЗЕМНОМ СЛОЈУ АТМОСФЕРЕ". Извештај предат 27. септембра 2018.

Избор у звање

Др ИВАНА ПЕТРОНИЈЕВИЋА, дипломираног физичара, у звање научни сарадник. Извештај предат 13. новембра 2018. године.

Др ЈОВИЦЕ ЈОВОВИЋА, дипломираног инжењера електротехнике, у звање виши научни сарадник. Извештај предат 25. октобра 2018. године.

МИЛИЦЕ МИЛОЈЕВИЋ, дипломираног физичара, у звање истраживач-приправник. Извештај предат 25. октобра 2018. године.

Др ИВАНА ДОЈЧИНОВИЋА, дипломираног физичара, у звање ванредног професора. Извештај предат 16. октобра 2018. године.

ИРИДЕ ЛАЗИЋ, дипломираног метеоролога, у звање истраживач-приправник. Извештај предат 15. октобра 2018. године.

ВИОЛЕТЕ СТАНКОВИЋ, дипломираног физичара, у звање истраживач-приправник. Извештај предат 15. октобра 2018. године.

КАТАРИНЕ МИЛЕТИЋ, дипломираног физичара, у звање истраживач-приправник. Извештај предат 9. октобра 2018.