Конкурси

/

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

АЛЕКСАНДРЕ ДИМИТРИЕВСКЕ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: „MEASUREMENT OF THE W BOSON MASS AND THE CALIBRATION OF THE MUON MOMENTUM WITH THE ATLAS DETECTOR“ (Мерење масе W бозона и калибрација импулса миона на детектору ATLAS). Извештај предат 10. јула 2017.

Избор у звање

ВЛАДИМИРА СТОЈАНОВИЋА, дипломираног физичара, у звање виши научни сарадник. Извештај предат 24. јула 2017.

БРАНИСЛАВЕ МИСАИЛОВИЋ, дипломираног физичара, у звање научни сарадник. Извештај предат 12. јула 2017.