Савет Физичког факултета

Председник Савета проф. др Мићо Митровић
Заменик председника Савета проф. др Маја Бурић

Чланови Савета Физичког факултета за мандатни период 2015-2018 година:


Из реда наставника и сарадника:

 1. Бурић Маја, редовни професор
 2. Касалица Бећко, редовни професор
 3. Митровић Мићо, редовни професор
 4. Вучковић Владан, ванредни професор
 5. Вујовић Драгана, ванредни професор
 6. Дојчиновић Иван, ванредни професор
 7. Жекић Андријана, ванредни професор
 8. Попарић Горан, ванредни професор
 9. Поповић Душан, ванредни професор
 10. Вељовић Катарина, доцент
 11. Поповић Зорица, доцент

Из реда АТ особља:

 1. Зоран Бокор
 2. Слађана Митровић

Из реда истраживача:

 1. Филип Маринковић
 2. Марко Миливојевић

Из реда студената:

 1. Сара Ђурић
 2. Озрен Петровић
 3. Милош Радовић
 4. Петар Стојковић

Чланови Савета, представници оснивача - Владе Републике Србије, нису именовани

Записници са седница Савета