Савет Физичког факултета

Председник Савета проф. др Мићо Митровић
Заменик председника Савета проф. др Маја Бурић

Чланови Савета Физичког факултета за мандатни период 2015-2018 година:


Из реда наставника и сарадника:

 1. Бурић Маја, редовни професор
 2. Митровић Мићо, редовни професор
 3. Вучковић Владан, ванредни професор
 4. Дојчиновић Иван, ванредни професор
 5. Жекић Андријана, ванредни професор
 6. Касалица Бећко, ванредни професор
 7. Попарић Горан, ванредни професор
 8. Поповић Душан, ванредни професор
 9. Вељовић Катарина, доцент
 10. Вујовић Драгана, доцент
 11. Поповић Зорица, доцент

Из реда АТ особља:

 1. Зоран Бокор
 2. Слађана Митровић

Из реда истраживача:

 1. Филип Маринковић
 2. Марко Миливојевић

Из реда студената:

 1. Даница Божин
 2. Дејан Миладиновић
 3. Милица Павловић
 4. Милица Тошић

Чланови Савета, представници оснивача - Владе Републике Србије, нису именовани

Записници са седница Савета