Др Марија Петковић Benazzouz

Научни сарадник

Кратка стручна биографија

Др Марија Петковић Benazzouz је дипломирала 2006. године на Факултету за Физичку хемију Универзитета у Београду. Од 2007.  године је запослена на Физичком факултету Универзитета у Београду, најпре у оквиру пројекта ФП6 ‘’ “Реинфорцинг наноструцтуре лабораторy“ а данас као научни сарадник на пројекту  ''Графитне и неорганске наноструктуре ниске димензионалности''. Докторирала је на Физичком факултету  2012. године са дисертацијом ‘’ Плазма електролитичка оксидација вентилних метала’’ (ментор др Стеван Стојадиновић) Добитница је признања Српског Хемијског  Друштва  (СХД) за 2007. годину.  и Годишње награде за младе истраживаче за 2011. годину.

Списак значајнијих публикација
M. Petković, S. Stojadinović, R. Vasilić, Lj. Zeković, “Characterization of oxide coatings formed on tantalum by plasma electrolytic oxidation in 12-tungstosilicic acid” (2011), Applied Surface Science 257 PP. 10590–10594.
M. Petković, S. Stojadinović, R. Vasilić, I. Belča, Z. Nedić, B. Kasalica, U.B. Mioč, “Preparation of silicate tungsten bronzes on aluminum by plasma electrolytic oxidation
process in 12-tungstosilicic acid” (2011), Applied Surface Science 257 PP. 9555– 9561.
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Zeković,L., "Galvanoluminescence of oxide films during the anodization of titanium" (2013), Electrochemistry Communications 35 PP. 22 - 25
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Kasalica, B., Belča, I., Žekić, A., Zeković, L.
"Characterization of the plasma electrolytic oxidation of titanium in sodium, metasilicate"(2013) Applied Surface Science 265 PP. 226 – 233
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Perić, M., Zeković, L. "Luminescence during the anodization of zirconium" (2012), Electrochimica Acta 79 PP. 133 - 140
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Perić, M., Zeković, L. "Luminescence during anodization of magnesium alloy AZ31" (2012) Electrochimica Acta 59 PP. 354 - 359
Sarvan, M., Perić, M., Zeković, L., Stojadinović, S., Belča, I., Petković, M., Kasalica, B. "Identification of the C2∏-X2Σ+ band system of AlO in the ultraviolet galvanoluminescence obtained during aluminum anodization" (2011) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 81 (1) PP. 672 - 678