Лабораторија за пројектовање и израду прототипова учила

Сарадници ове Лабораторије су у протеклих 20-ак година развили преко 100 наставних средстава. Један део развијених учила су потпуно оригиналне креације, док су остала учила знатно осавремењене верзије уређаја за извођење традиционално стандардних експеримената у школским и факултетским лабораторијама. Сва ова учила су нашла своје место у великом броју основних и средњих школа, као и на неким вишим школама и факултетима.

Шеф Лабораторије проф. др Јаблан Дојчиловић, тел. 011/7158-153

Списак учила