Др Андријана Жекић

Ванредни професор

Кратка стручна биографија

Андријана Жекић је Физички факултет, смер Примењена физика, завршила 1996. Магистарске студије завршила је на Физичком факултету у Београду, смер Експериментална физика кондензоване материје, одбраном магистарске тезе под називом "Утицај растварања на дисперзије брзина раста КДП и КНТ кристала из водених раствора" 1999. године. Од фонда "Љубомир Ћирковић" награђена је за најбољи магисатрски рад урађен на Физичком факултету у 1999. години. Од 1997-1999 године радила је као стипендиста тржишта рада на Физичком факултету у Лабораторији за раст кристала. Од 1999. године запослена је на Физичком факултету као асистент. Докторску тезу под називом "Дисперзије брзина раста малих кристала из водених раствора" одбранила је 2005. године. У звање доцента изабрана је 2007. године, а у звање ванредног професора 2015. године.

Списак значајнијих публикација
CONNECTION BETWEEN THE GROWTH RATE DISTRIBUTION AND THE SIZE DEPENDENT CRYSTAL GROWTH, M.M. Mitrović, A.A. Žekić, Z.Z. IIić, Chemical Physics Letters, 361 (3-4) (2002) 312-316.
DEPENDENCE OF GROWTH RATE ON INITIAL CRYSTAL SIZE, A. A. Žekić and M. M. Mitrović, Journal of crystal growth 258 (1-2) (2003) 204-210.
SIZE DISTRIBUTION OF NON-GROWING CRYSTALS IN SUPERSATURATED SOLUTIONS, M. M. Mitrović and A. A. Žekić, Journal of Crystal Growth 275 (1-2) (2005) e337-e341.
GROWTH RATE CHANGES OF SODIUM CHLORATE CRYSTALS INDEPENDENT OF GROWTH CONDITIONS, Mitrović Mićо M., Žekić Andrijana A., Baroš Zorica Z., Chemical Physics Letters, 464 (1-3) (2008) 38-41.
STABILITY OF GROWTH RATE OF SODIUM CHLORATE, Mitrović Mićo M., Žekić Andrijana A., Baroš Zorica Z., Chemical Physics Letters, 467 (4-6) (2009) 299-303.
LONG-TIME GROWTH RATE CHANGES OF SODIUM CHLORATE, POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE, AND ROCHELLE SALT CRYSTALS INDEPENDENT OF GROWTH CONDITIONS, Žekić Andrijana A., Mitrović Mićo M.,Elezović-Hadžić Sunčica, Malivuk Dragana A. Industrial and Engineering Chemistry Research 50 (14) (2011) 8726-8733.
Popović Dušan M, Milosavljević Vladimir, Žekić Andrijana A, Romčević Nebojša Z, Daniels S, RAMAN SCATTERING ANALYSIS OF SILICON DIOXIDE SINGLE CRYSTAL TREATED BY DIRECT CURRENT PLASMA DISCHARGE, APPLIED PHYSICS LETTERS 98 (5) (2011)
SYNTHESIS OF SILICON-BASED NANOPARTICLES BY 10:6 _M NANOSECOND CO2 LASER ABLATION IN LIQUID, Laser Phys. Lett. 10 (2013) 026001 (7pp) D M Popovic, J S Chai, A A Zekic, M Trtica, M Momcilovic and S Maletic
DISSOLUTION OF SODIUM CHLORATE CRYSTALS IN SUPERSATURATED SOLUTIONS, Malivuk Dragana A Zekic Andrijana A Mitrovic Mico M Misailovic Branislava M JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, (2013), vol. 377 p. 164-169
NONGROWING FACES OF SODIUM CHLORATE CRYSTALS IN SUPERSATURATED SOLUTION
Branislava M. Misailović, Dragana A. Malivuk, Andrijana A. Žekić, and Mićo M. Mitrović
Crystal Growth & Design, 2014, 14 (3), pp 972–978