Др Дејан Јанц

Ванредни професор

Кратка стручна биографија

Кандидат др Дејан Јанц је Природно-математички факултет, метеоролошку групу, уписао је 1975. године, а завршио је 1979. са просечном оценом 9,56, док је дипломски рад одбранио са оценом 10. Као најбољи студент метеорологије добио је 1978. године награду Светске метеоролошке организације из фонда „‟Боривоје Добриловић''. Уписао је последипломске студије на смеру Физика облака. Све предмете је положио са просечном оценом 9,75. Магистарски рад је одбранио 30.06.1987. године под називом ''Симулирање понашања зрна града у једнодимензионалном моделу Cb облака''. Докторску дисертацију из области физике облака, под насловом ''Побољшање параметризације микрофизичких процеса у моделима конвективних облака увођењем Хргиан-Мазинове расподеле''. Одбранио је 02.07. 1996. године.

За асистента-приправника за предмет Анализа времена је изабран 1980. године, а за асистента из предмета Динамика облака и Динамичка метеорологија 1989. године. За доцента из предмета Динамика облака и Динамичка метеорологија изабран је 1997. год. За ванредног професора за ужу научну област Динамичка метеорологија изабран је 2003. год, а реизабран 2008. год. Носилац је награде Светске метеоролошке организације из фонда ''Боривоје Добриловић'' за научни рад 2008. год.

Списак значајнијих публикација
Ćurić, M., and D. Janc, 1987: On the influence of entrainment and forced lifting on some products of a 1-D model of a Cb cloud. Atmos. Res., 21, 151-169.
Ćurić, M., and D. Janc, 1989: Dynamic entrainment rate influence on products of a one-dimensional cumulonimbus model. Atmos.Res., 24, 305-323.  
Ćurić, M., and D. Janc, 1993: Predictive capabilities of a one-dimensional convective cloud model with forced lifting and a new entrainment formulation. J. Appl. Meteor., 32, 1733-1740.
Ćurić, M., and D. Janc, 1997: On the sensitivity of hail accretion rates in numerical modeling. Tellus, 49A, 100-107. 
Ćurić, M., and D. Janc, 1997: The hail characteristics influence on its accretional growth.  Atmos. Res., 45, 217-235. 
Ćurić, M., D. Janc, D. Vujović, and V. Vučković, 2003: The effects of a river valley on an isolated cumulonimbus cloud development, Atmos. Res., 66, 123-139. 
Ćurić, M., D. Janc, and V. Vučković, 2008: Precipitation change from a Cumulonimbus cloud downwind of a seeded target area, J. Geophys. Res.,113, D11215, doi: 10.1029/2007JD009483.
Ćurić, M., and D. Janc, 2011: Comparison of modeled and observed accumulated convective precipitation in mountainous and flat land areas. J. Hydrometeor., 12, 245 - 261.
Ćurić, M., and D. Janc, 2012: Differential heating influence on hailstorm vortex pair formation. Q. J. R. Meteorol. Soc., 138, 72-80.
Ćurić, M., and D. Janc, 2013: Wet deposition of the seeding agent after weather modification activities. Environ. Sci. Pollut. R., 20, 6344-6350.