Др Драган Реџић

Доцент

 

Кратка стручна биографија
Списак значајнијих публикација
D V Redzic, Eur. J. Phys. 35 045011 (2014)
D V Redzic and V Hnizdo, Eur. J. Phys. 34 495-501 (2013)
D V Redzic et al, J. of Electromagn. Waves and Appl. 25 1146-55 (2011)
D V Redzic, Eur. J. Phys. 29 257-62 (2008)
D V Redzic, Eur. J. Phys. 27 147-57 (2006)
D V Redzic and S S Redzic, J. Phys. D: Appl. Phys. 38 3991-4 (2005)
D V Redzic, Eur. J. Phys. 25 623-32 (2004)
D V Redzic, Eur. J. Phys. 22 595-9 (2001)
D V Redzic, Am. J. Phys. 62 1118-21 (1994)
D V Redzic, Am. J. Phys. 58 1205-8 (1990)