Др Драгана Вујовић

Доцент

Кратка стручна биографија

Драгана Вујовић је рођена у Цетињу. Основну и средњу (смер математичар-програмер) школу је завршила у Никшићу као носилац дипломе “Луча” (еквивалент Вуковој дипломи). Природно-математички факултет, смер метеорологија, је уписала 1989. године. Као најбољи студент метеорологије 1992. године је добила награду Светске метеоролошке организације из фонда “Боривоје Добриловић”. Дипломирала је 27. децембра 1994. године са просечном оценом 9.33. Тема дипломског рада: “Утицај смицања на развој олујног облака”.

Магистрирала је 17. марта 2000. године. Тема магистарске тезе: “Моделске карактеристике кумулонимбусног облака који се креће дуж долине”.Докторирала је 5. новембра 2010. године. Тема докторске дисертације: “Симулација карактеристика облака мезоразмерним моделом са укљученом хемијом”.

У Институту за метеорологију Физичког факултета почела је да ради 1. маја 1995. године као стручни сарадник. Асистент-приправник је постала 1. априла 1996. године. У звање асистента је изабрана 21. јуна 2000. године, a у звање доцента 2012. године.

Списак значајнијих публикација
Vujović D, Vučković V, Ćurić M, 2013: Effect of topography on sulfate redistribution in Cumulonimbus cloud development, Environ. Sci. Pollut. R., DOI: 10.1007/s11356-013-2283-8, Published online November 2013, IF2012=2.618 (M21)
Paskota M, Vujović D, Todorović N, 2013: Repetitiveness and underlying characteristics of climatologic parameters in winter, Theor. Appl. Climatol., 113 (1-2), 317-328, IF2011=1.942 (M22)
Paskota M, Todorović N, Vujović D, 2013: Separation of the time periods with dominant climatologic parameters by multivariate statistical analysis, Int. J. Climatol., 33 (3), 654-660, IF2011=2.906 (M21)
Vujović D, Vučković V, 2012: An aqueous chemistry module for a three-dimensional cloud resolving model: Sulfate redistribution, J. Serb. Chem. Soc., 77 (9), 1273-1285, IF2012= 0.912 (M23)
Todorović N and D Vujović, 2006: Analysis of "Miholjday summer" for Belgrade and Serbia region, Int. J. Climatol., 26, Issue 11, 1489-1499, IF2007=2.610 (M21)
Unkašević M, D Vujović and I Tošić, 2005: Trends in extreme summer temperatures at Belgrade, Theor. Appl. Climatol., 82, 199-205, IF2007=1.674 (M22)
Unkašević M, I Tošić and D Vujović, 2004: Variability and probability of annual and extreme precipitation over Serbia and Montenegro, Theor. Appl. Climatol., 79 (1-2), 103-109, IF2006=1.566, (M22).
Ćurić M, D Janc, D Vujović and V Vučković, 2003: The 3-D model characteristics of a Cb cloud which moves along a valley, Meteorol. Atmos. Phys., 84 (3-4), 171-184, IF2005=1.156 (M23).
Ćurić M, D Janc, D Vujović and V Vučković, 2003: "The effects of a river valley on an isolated Cumulonimbus cloud development", Atmospheric Research, 66, 123-139, IF2005 = 1.481 (M22).