Др Драгољуб Белић

Редовни професор, шеф Катедре за физику атома, молекула, јонизованих гасова, плазме и квантну оптику, шеф Пројекта 171016

Кратка стручна биографија

Др Драгољуб Белић је дипломирао физику на ПМФ у Београду 1974, магистрирао 1977. године. Докторат је радио на Универзитету Pierre et Marie Curie у Паризу, докторирао 1979. године на ПМФ у Београду. Године 1981-82. био постдоктор на институту JILA (NBS and Colorado University) у Боулдеру, САД.

Године 1985. изабран је за доцента, 1989. године за ванредног професора, а 1993. године за редовног професора на Физичком факултету у Београду. 1994. године постао је гостујући професор на докторским студијама на UCL у Белгији.

На Физичком факултету предаје Физику молекула на Истраживачком смеру и Физику екологије на смеру Примењена физика и информатика. Изводи наставу на докторским студијама Физике атома и молекула. Руководио је израдом 5 магистратура, 5 докторских дисертација и више десетина дипломских радова на Физичком факултету у Београду и учествовао у изради више докторских дисертација на UCL у Белгији.
Публиковао је 3 универзитетска уџбеника, 3 студије, 2 монографије и преко 100 научних радова у водећим међународним часописима и књигама. Ови радови су цитирани преко 1000 пута.

Основао је ”Лабораторију за атомске сударне процесе” на ФФ у Београду и развио двоструки трохоидни електронски спектрометар високе резолуције, за резонантну ексцитацију молекула на критичним угловима. Има истакнуте резултате у изучавању дисоцијативног захвата електрона на молекулима. Велики допринос дао је јонизацији и ексцитацији јона релевантних за контролисану термонуклеарну фузију, као и пионирским мерењима двоелектронске рекомбинације. Од посебног значаја су резултати дисоцијативне јонизације и дисоцијативне ексцитације молекулских јона електронима.

Био је руководилац више научних пројеката Министарства за науку Р.С. Шеф је Катедре за физику атома молекула, јонизованих гасова, плазме и квантну оптику Физичког факултета. Добитник је Годишње награде за науку Физичког факултета за 2010. годину.

Списак значајнијих публикација
D. S. Belic, G. H. Dunn, T. J. Morgan, D. W. Mueller and C. Timmer
Dielectronic Recombination: A Crossed-beam Observation and Measurement of Cross Section, Phys. Rev. Letters, 50 (1983) 339
А. Muller, D. S. Belic, B. D. Depaola, N. Djuric, G. H. Dunn, D. W. Mueller and C. Timmer
Field Effects on the Rydberg Product-State Distribution from Dielectronic Recombination
Phys. Rev. Lettерс, 56, No 2 (1986) 127.
D. S. Belic, M. Landau and R. I. Hall, Energy and Angular Dependence of H Ions produced by Dissociative Electron Attachment to H2O (D2O), J. Phys. B: Atom. Molec. Phys., 14 (1981) 175-190.
R. K. Janev, D. S. Belic and B. H. Bransden, Total and Partial Cross Sections for Electron Capture in Collsions of Hydrogen Atoms with fully stripped Ions, Phys. Rev. A., 28 (1983) 1293-1302.
D S Belic, D J Yu, A Siari and P Defrance, Ionization and dissociative ionization of CO+ by electron impact, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 30 (1997) 5535
M Vicic, G Poparic and D S Belic, A crossed beams double trochoidal electron spectrometer
Rev. Sci. Instrum. 69, No 5 (1998) 1996.
G. B. Poparic, D. S. Belic and M. D. Vicic, Resonant Vibrational Excitation of CO by Low-energy Electrons, Phys. Rev. A 73 (2006) 062713.
J. Lecointre, D.S. Belic, J.J. Jureta, K. Becker, H. Deutsch, T.D. Märk, M. Probst, R.K. Janev and P. Defrance, Absolute cross sections and kinetic energy release distributions for electron impact ionization and dissociation of CD+, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 40 (2007) 2201-2221
G. B. Poparic, D. S. Belic, and M. M. Ristic, Resonant vibrational excitation of H2 by electron impact: Full range differential cross sections, Phys. Rev. A 82 (2010) 012706
D S Belic, J Lecointre and P Defrance. Electron impact multiple ionization of argon ions,      J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. (2010) 43 185203
D.S. Belic, X. Urbain and P. Defrance, Electron-impact dissociation of ozone cations to O+ fragments, Phys. Rev. A (2015) 91.012703