Др Александар Милојевић (1912 - 1986)

 

Кратка стручна биографија

Рођен је у Берлину 1912. године. Диплмирао је физику и математику 1934. године на Универзитету у Страсбуру (Француска). На специјализацији је био 1935-36 године у Гетинкену (Немачка) и 1939. године у Лиону (Француска). Докторирао је на Катедри за физику Природно-математичког факултета 1955. године.

На ПМФ-у је запослен од 1939. године, најпре као асистен, а затим 1957. године у звању доцента, 1959. ванредног професора, док је у звање редовног професора изабран 1967. године. Предавао је опште курсеве физике и курсеве из квантне оптике.

Главне области научног рада су му биле нуклеарна физика, јонизовани гасови, квантна оптика, биофизика, метрологија и дозиметрија. Ојавио је 54 научна рада у домаћим и страним часописима, аутор је већег брја монографија, стручних и универзитетских уџбеника.

Значајнији студијски боравци су му у Данској, Шведској, Русији, Француској, Немачкој, Пољској, Чехословачкој, Румунији, Италији, Бугарској и САД.

Био је шеф Катедре за физику, продекан и декан Природно-математичког факултета, директор Института за физику. Учествовао је у раду Уједињених нација и UNESCO-а, а био је члан Савета Европског удружења физичара.

Носилац је Партизанске споменице 1941. године, Ордена братства и јединства, Ордена заслуга за народ, почасне медаље града Lesignan-а и Strasbourg-а (Француска), као и већег броја плакета, повеља и писмених признања.

Преминуо је у Београду 1986. године.