Др Милан Курепа (1933 - 2000)

 

Кратка стручна биографија

Рођен 1933. године у Бачкој Паланци. Дипломирао је физичку хемију 1957. године, магистрирао физику 1963, а докторирао исте године из научне области физика атомских судара.

По дипломирању је најпре радио у тадашњем Институту за нуклеарне науке "Борис Кидрич" у Винчи. 1964. прелази на Природно-математички факултет где је биран у звање доцента, а затим 1971. године у ванредног професора. За редовног професора ПМФ-а изабран је 1981. године.

Држао је предавања из предмета Општи курс физике, Атомска физика, Физика јонизованог гаса, а на постдипломким студијама Физика атомских судара и Експерименталне методе физике атомских судара.

Специјализацију је обављао на Department of Electronics University of Liverpool (UK), по позиву боравио на Department of Physics University of York (UK), а на студијском боравку био у National Bureau of Standards, Washington (USA).

Био се истраживањем у области физике атомских судара и физике јонизованог гаса, а стручно је био активан и у областима физике вакуума и метрологије гасних загађивача. Овјавио је 51 рад у међународним и домаћим научним часописима. Коаутор је 20 универзитетских уџбеника и 4 уџбеника из физике за средње школе.

Добитник је бројних награда и признања, између осталих Годишње награде Института за физику 1976. године и Октобарске награду града Београда 1989. године.

1994. године изабран је за дописног члана Српске академије наука и уметности.

Преминуо је у Београду, 16. октобра 2000. године.

Списак значајнијих публикација

https://mail.ipb.ac.rs/~centar3/text/MKpubl.htm