Др Иван Белча

Редовни професор, шеф Катедре за компјутерску физику

Кратка стручна биографија

Др Иван Белча је 1989. године и дипломирао на Физичком факултету са темом "Калибрација стандардних волфрамских лампи методом две боје помоћу црног тела". Магистрирао је 1994. године на Физичком факултету са тезом "Одређивање карактеристика баријерних оксидних слојева на алуминијуму галванолуминесцентном методом", а докторирао је 2000. године такође на Физичком факултету тезом "Утицај услова анодизације на луминесцентне спектре анодног оксидног слоја на алуминијуму".

У звање асистента-приправника изабран је1990, а у звање асистента 1995. године, на предметима Метрологија, Метрологија и стандардизација и Електрична мерења. У овом периоду Иван Белча је поставио четири нове експерименталне вежбе. Поред ових предмета држао је и експерименталне вежбе из Електромагнетизма, Таласа и структуре материје као и из Електронике, Енергетске електронике и Електронских кола и система.

Од 2003. године ради као доцент у области примењене физике и држи предавања из Електронике за физичаре, Физичке електронике, Увода у електронику, Сензора и аутоматског управљања као и Програмирање микроконтролера на последипломским студијама. Од 2009. године држи и наставу из новог предмета Физика вакуума и масена спектрометрија. Формирао је нове предмете на смеру Примењена физика и информатика: Сензори и Програмирање микроконтролера.

Руководио је пројектом WUS-а чији је основни резултат био курс Масене спектрометрије који је уведен као изборни предмет на смеру Примењена физика и информатика.

Руководио једном магистарском тезом (Павловић Сања, „Испитивање и имплементација инфрацрвеног сензора у области температуре од 0oC до 300 oC“), а тренутно је ментор двојици студената на докторским студијама. Поред тога руководио је израдом више дипломских радова. Аутор је књига "Практикум из електронике" и"Метрологија и стандардизација", као и "Курса масене спектрометрије" који резултат пројекта финансираног од стране WUS-Аустрија.

2010. године изабран је у звање ванредног професора, а октобра 2015. у редовног професора Физичког факултета.

Списак значајнијих публикација
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Zeković, L.,"Galvanoluminescence of oxide films during the anodization of titanium" (2013) Electrochemistry Communications 35 PP. 22 - 25
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Kasalica, B., Belča, I., Žekić, A., Zeković, L."Characterization of the plasma electrolytic oxidation of titanium in sodium metasilicate"(2013) Applied Surface Science 265 PP. 226 - 233
Kasalica, B., Stojadinović, S., Belča, I., Sarvan, M., Zeković, L., Radić-Perić, J. "The anomalous sodium doublet D2/D1 spectral line intensity ratio - A manifestation of CCD's presaturation effect" (2013) Journal of Analytical Atomic Spectrometry 28 (1) PP. 92 - 97
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Perić, M., Zeković, L. "Luminescence during the anodization of zirconium" (2012) Electrochimica Acta 79 PP. 133 - 140
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Perić, M., Zeković, L. "Luminescence during anodization of magnesium alloy AZ31" (2012) Electrochimica Acta 59 PP. 354 - 359
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Perić, M., Zeković, L. "Luminescence during anodization of magnesium alloy AZ31" (2012) Electrochimica Acta 59 PP. 354 - 359
Sarvan, M., Perić, M., Zeković, L., Stojadinović, S., Belča, I., Petković, M., Kasalica, B. "Identification of the C2∏-X2Σ+ band system of AlO in the ultraviolet galvanoluminescence obtained during aluminum anodization" (2011) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 81 (1) PP. 672 - 678
Petković, M., Stojadinović, S., Vasilić, R., Belča, I., Nedić, Z., Kasalica, B., Mioč, U.B. "Preparation of silicate tungsten bronzes on aluminum by plasma electrolytic oxidation process in 12-tungstosilicic acid" (2011) Applied Surface Science 257 (22) PP. 9555 - 9561
Belca, I.D., Petkovic, M., Stojadinovic, S., Kasalica, B., Belca, J.S., Zekovic, Lj.D. "Matrix of rectangular pores obtained by AFM nanoindentation and electrolytic oxidation of Al" (2011) Applied Physics A: Materials Science and Processing 104 (1) PP. 295 - 299
Skerovic, V., Zarubica, V., Zekovic, L., Belca, I., Aleksić, M. "Developement of the method for realization of spectral irradiance scale featuring System of Spectral Comparisons" (2010) Journal of Instrumentation 5 (10)