Др Иван Виденовић

Доцент

Кратка стручна биографија

Доц. др Иван Виденовић је дипломирао 1990. године у области експерименталне физике на истраживачком смеру Физичког факултета Универзитета у Београду. Бавећи се истраживањима елементарних процеса у области катодног пада потенцијала у тињавим гасним пражњењима, магистрирао је 1996. године на истом факултету у области Квантне оптике. 1999. године започиње истраживања у области нанокомпозитних танких филмова добијених физичко-хемијском депозицијом у плазми на Институту за физику Универзитета у Базелу, Швајцарска, где је и докторирао 2003. године у области Физике кондензованог стања. Од 2005. до 2007. године др Виденовић бива ангажован у Влади Републике Србије на функцији помоћника министра науке и заштите животне средине – руководиоца Сектора за међународну научно-технолошку сарадњу и потом на функцији државног секретара. Најважнији резултати рада у овом периоду обухватају међународне рецензије истраживачких пројеката у циклусу 2006-2010, завршетак преговора и приступање Србије 7. Оквирном програму ЕУ за истраживања и технолошки развој 2007. године и унапређење сарадње са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ/IАЕА) и другим донаторима у Програму нуклеарне декомисије у Институту за нуклеарне науке „Винча“. По окончању мандата у Влади, др Виденовић је позван да се прикључи МААЕ у Бечу на месту официра – менаџера програма техничке сарадње у Дивизији за Европу. На овој позицији ради од 2008. до 2015. године као руководилац националних програма Белорусије, Естоније, Летоније, Пољске и Украјине. Такође руководи и мултилатерланим пројектима у Европи у области нуклеарне енергетике, истраживачких нуклеарних реактора, медицинске физике и контроле излагања радону. Носилац је признања влада Белорусије, Пољске и Украјине, као и Универзитета у Варшави за постигнуте резултате у сарадњи са МААЕ. Др Виденовић је публиковао две монографије, а аутор је и коаутор запажених радова у области физике плазме, кондензованог стања и радиологије.

Списак значајнијих публикација

Strbac Dragana, Lukic-Petrovic Svetlana, Petrovic Dragoslav, Videnovic Ivan, Dramicanin Miroslav: „Influence of copper on hardness of amorphous As-Se-I thin films“, MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, (2014), vol. 30 br. 2, str. 236-240

Ciraj-Bjelac Olivera Avramova-Cholakova Simona Beganovic Adnan Economides Sotirios Faj Dario Gershan Vesna  Grupetta Edward  Kharita MH  Milakovic Milomir  Milu Constantin  Muhogora Wilbroad E  Muthuvelu Pirunthavany  Oola Samuel  Setayeshi Saeid  Schandorf Cyril  Ursulean Ion  Videnovic Ivan R  Zaman Areesha  Ziliukas Julius  Rehani Madan M: “Image quality and dose in mammography in 17 countries in Africa, Asia and Eastern Europe: Results from IAEA projects”, EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, (2012), vol. 81 br. 9, str. 2161-2168

Ciraj-Bjelac Olivera F  Beganovic Adnan  Faj Dario  Gershan Vesna  Ivanovic Sonja  Videnovic Ivan R  Rehani Madan M: “Radiation protection of patients in diagnostic radiology: Status of practice in five Eastern-European countries, based on IAEA project”, EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, (2011), vol. 79 br. 2, str. E70-E73

Ciraj-Bjelac Olivera F  Beganovic Adnan  Faj Dario  Ivanovic Sonja  Videnovic Ivan R  Rehani Madan M: “Status of Radiation Protection in Interventional Cardiology in Four East European Countries”, RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, (2011), vol. 147 br. 1-2, str. 62-67