Др Ивана Тошић

Редовни професор

Кратка стручна биографија

Др Ивана Тошић (рођ. Саулачић) је рођена у Котору. Основну и средњу школу је завршила у Херцег-Новом као носилац дипломе “Луча”. Дипломирала је 1992. године на Физичком факултету у Београду, смер метеорологија. Магистрирала је 1997. године на смеру Анализа и прогноза времена, са темом: “Развој уметнутог Ета модела за процесе мезо размера”. Докторирала је 2005. године на Физичком факултету у Београду са темом: “Анализа временских серија температуре и падавина”.

Од 1992. године до данас др Ивана Тошић ради у сталном радном односу на Физичком факултету Универзитета у Београду. Изабрана је у звање асистента 1992. године. У звање доцента је изабрана 2007. године, а у звање ванредног професора 2012. године.

Током протеклих година објавила је више од 30 научних радова са импакт фактором већим од 1. Аутор је и коаутор две научне монографије националног значаја, три поглавља у научним монографијама међународног значаја и две збирке задатака. Сарадник је више научноистраживачких пројеката Министарства за просвету и науку Републике Србије и два међународна пројекта.

Списак значајнијих публикација
Tosic, I., Unkasevic, M., 2014: Analysis of wet and dry periods in Serbia. Int. J. Climatol. 34, 1357–1368.
Gavrilov, M., Tošić, I., Rančić, M., 2014: Numerical Methods in Meteorology: Solved Problems, LAP Lambert, 172 pp.
Unkašević, M., Tošić, I., 2013: Trends in temperature indices over Serbia: relationships to large-scale circulation patterns. Int. J. Climatol. 33, 3152–3161.
Tošić, I., Unkašević, M., 2013: Extreme daily precipitation in Belgrade and their links with the prevailing directions of the air trajectories. Theor. Appl. Climatol. 111, 97-107.
Unkašević, M., Tošić, I., 2011: The maximum temperatures and heat waves in Serbia during the summer of 2007. Climatic Change 108, 207-223.
Unkašević, M., Tošić, I., 2009: An analysis of heat waves in Serbia. Global Planet. Change 65, 17–26.
Tošić, I., Unkašević, M., 2005: Analysis of precipitation series for Belgrade. Theor. Appl. Climatol. 80, 67-77.
Tošić, I., 2004: Spatial and temporal variability of winter and summer precipitation over Serbia and Montenegro, Theor. Appl. Climatol. 77, 47-56.
Ničković, S., Gavrilov, M., Tošić, I., 2002: Geostrophic Adjustment on Hexagonal Grids, Mon. Wea. Rev. 130, 668-683.
Tošić, I.,  Lazić, L.,1998: Improved Bora wind simulation using a nested Eta model. Meteor. Atmos. Phys. 66, 1-10.