Др Лазар Лазић

Редовни професор

Кратка стручна биографија

Проф. др Лазар Лазић је дипломирао на Групи за метеорологију ПМФ у Београду 1976. године, са наградом из Фонда Боривоје Добриловић Светске метеоролошке организације за постигнут успех на студијама. Магистрирао је из области метеоролошких наука на Групи за метеорологију ПМФ у Београду 1980. године. Докторирао је из области метеоролошких наука на Групи за метеорологију Физичког факултета у Београду 1991. године. Исте године добио је награду Светске метеоролошке организације из Фонда Боривоје Добриловић за најбољи научни рад у претходне 2 године. Ту награду је добио поново и 2012. године. Што се кретања у служби тиче од 1977. до 1981. био је асистент-приправник у Институту за метеорологију ПМФ-а у Београду. Од 1982. до 1991. био је асистент са магистратуром у Институту за метеорологију ПМФ-а у Београду. Од 1991. је асистент са докторатом, а од 1994. је доцент у Институту за метеорологију Физичког факултета у Београду. Године 2001. изабран је у звање ванредног професора на Институту за метеорологију Физичког факултета у Београду, а поново је биран у исто звање и 2012. године. У звање редовног професора Физичког факултета изабран је 2015. године. Биран је за директора Института за метеорологију у више мандата, а и сада је на тој функцији. Члан је Савета Универзитета у Београду у мандату од 2015. године.

Списак значајнијих публикација
Lazić, L., M.A., Urošević, Z., Mijić, G., Vuković, L., Ilić, 2016: Traffic contribution to air pollution in urban street canyons: Integrated application of the OSPM, moss biomonitoring and spectral analysis. Atmospheric Environment, 141, 347-360.
Lazić, L., G. Pejanović, M. Živković and L. Ilić, 2014: Improved wind forecasts for wind power generation using the Eta model and MOS (Model Output Statistics) method. Energy, 73, 567-574.
Mesinger, F., S.C. Chou, J.L. Gomes, D. Jović, P. Bastos, J.F. Bustamante, L. Lazić, A.A. Lyra, S. Morelli, I. Ristić, and K. Veljović, 2012: An upgraded version of the Eta model. Meteorology and Atmospheric Physics, 116, No. 3-4, 63-79.
Lazić, L., G. Pejanović and M. Živković, 2010: Wind forecasts for wind power generation using the Eta model. Renewable Energy, 35, 1236–1243.
Lazić, L., 2008: Initialization of the Eta Model using a backward-first version of the iterative Matsuno style scheme. Meteorology and Atmospheric Physics, 99, 247-256.
Vukmirović, Z., M. Unkašević, L. Lazić, and I. Tošić, 2001: Regional air pollution caused by a simultaneous destruction of major industrial sources in a war zone. The case of Serbia in April 1999. Atmospheric Environment,35/15, 2773-2782.
Lazić, L., 2000:  "Initialization" using an iterative Matsuno style scheme in the Eta Model adjustment stage. Meteorology and Atmospheric Physics, 75, 121-130.
Lazić, L. and I. Tošić, 1998:  A Real Data Simulation of the Adriatic Bora and the Impact of Mountain Height on Bora Trajectories. Meteorology and Atmospheric Physics, 66, No. 3-4, 143-155.
Lazić, L., 1993:  Eta Model forecasts of tropical cyclones from Australian Monsoon Experiment:  The model sensitivity. Meteorology and Atmospheric Physics, 52, No. 3-4, 113-127.
Lazić, L., 1993:  Eta Model forecasts of tropical cyclones from Australian Monsoon Experiment: Dynamical adjustment of initial conditions. Meteorology and Atmospheric Physics, 52, No. 3-4, 101-111.
Shou-Jun C. and L. Lazić, 1990:  Numerical Case Study of Altai-Sayan Lee Cyclogenesis over East Asia. Meteorology and Atmospheric Physics, 42, 221-229.