Марјан Ћирковић

Асистент

Кратка стручна биографија

Марјан (Предраг) Ћирковић је рођен 11.септембра 1987. године у Лесковцу, Србија. На Физичком факултету у Београду дипломирао је 2012. године на смеру Теоријска и експериментална физика. Мастер студије је завршио 2013. године, а исте године је уписао докторске студије на смеру Физика језгара и честица. Од 2014. године  запослен је као асистент на Физичком факултету на следећим предметима: Нуклеарна физика, Физика језгара и честица, Савремена физика, Нумерички методи у физици и Компјутерске симулације у физици. Од 2013. године је члан београдске групе NA61/SHINE која је део CERN-овог експеримента NA61/SHINE у Prevessin-у (Француска).

Списак значајнијих публикација