Др Милан Дамњановић

Редовни професор, шеф Пројекта 171035 “Графитне и неорганске наноструктуре ниске димензионалности”, шеф Катедре за квантну и математичку физику, редовни члан Српске академије наука и уметности

Кратка стручна биографија

Рођен 1953. године у Скопљу. Основну школу, гимназију и факултет завршио у Београду, где је и докторирао 1981. године у групи професора Федора Хербута и Милана Вујичића. Од 1994. године је редовни професор Физичког факултета у Београду. Предаје предмете Квантна механика, Математичка физика 2, и Симетрија у физици, за које је написао уџбенике. Шеф је катедре за Квантну и математичку физику од 2000. године, када је оснoвао Лабораторију за наноструктуре (НаноЛаб). Бави се симетријом и њеном применом у физици, те квантном теоријом кондензоване материје, пре свега нискодимензионалним структурама. Објавио је око 140 публикација у најважнијим часописима за физику; цитиране су oко 1500 пута. Монографија [1] систематизује познате резултате о симетријама квази једнодимензионалних система (линијским групама) и њиховим применама.  Прегледни чланак [2] сумира претходно развијану теорију модификованих Вигнерових пројектора, и даје алгоритам њене примене при решавању Шредингерове једначине система (јонски, електронски, спински) са произвољном симетријом (потпуно генералишући Блохов приступ). Чланак [3] је засновао каснија проучавања многих симетријски базираних особина угљеничних и неорганских нанотуба. Руководио је са више међународних и домаћих научних пројеката. За истраживачки рад је добио сва релевантна признања у Србији, међу којима и награду „Проф. Др Марко Јарић“. Од 2006 је члан Српске академије наука и уметности.

    • M. Damnjanović and I. Milošević, Line Groups in Physics (Theory and Applications to Nanotubes and Polymers), Lecture Notes in Physics, Vol. 801 (Springer, Berlin, 2010).
    • M. Damnjanović, I. Milošević, Full symmetry implementation in condensed matter and molecular physics — Modified group projector technique, Physics Reports 581 (2015) 1–43.
    • M. Damnjanović, I. Milošević, T. Vuković and R. Sredanović, Full Symmetry, Optical Activity and Potentials of Single- and Multi-wall Nanotubes, Phys. Rev. B 60 (1999) 2728-2739.

Списак значајнијих публикација
M. Damnjanovic, I. Milosevic, Line Groups in Physics (Springer, Berlin, 2010)
M. Damnjanovic, Simetrija u kvantnoj nerelativistickoj fizici (SFIN, Beograd 1995; novo dopunjeno izdanje na engleskom 2013)
М. Дамњановић, Хилбертови простори и групе (Физички факултет, Београд, 2009)
M. Damnjanović, I. Milošević, T. Vuković and R. Sredanović: Full Symmetry, Optical Activity and Potentials of Single- and Multi-wall Nanotubes , Phys. Rev. B 60, 2728 (1999)
M. Damnjanović, T. Vuković and I.Milošević:Modified group projectors: tight binding method, J. Phys. A 33, 6561-72 (2000)
M. Mohr, J. Maultzsch, E. Dobardzic, S. Reich, I. Milosevic, M. Damnjanovic, A. Bosak, M. Krisch, and C. Thomsen, Phonon dispersion of graphite by inelastic x-ray scattering, Phys. Rev. B 76 (2007) 0354391
I. Miloseviс, N. Kepсija, E. Dobardzic, M. Mohr, J. Maultzsch, C. Thomsen, and M. Damnjanovic, Symmetry based analysis of the Kohn anomaly and electron-phonon interaction in graphene and carbon nanotubes, Physical Review B 81 (2010) 233410
N. Lazic, T. Vukovic, I. Milosevic, and M. Damnjanovic, Natural Torsion In Chiral Single-Wall Carbon Nanotubes, J. Phys.: Condens. Matter 24 (2012) 485302
S. Dmitrovic, T. Vukovic, Z. Popovc, I. Milosevc, M. Damnjanovc, Mechanical Coupling in Homogenously Deformed Single-Wall Carbon Nanotubes, J. Phys .Cond. Matt. 25 (2013) 145301
N. Lazic, Marko Milivojevic and Milan Damnjanovic, Spin line groups, Acta Cryst. A 69 (2013) 611–619.