Др Наташа Недељковић

Редовни професор у пензији

Кратка стручна биографија

Проф. др Наташа Недељковић, дипломирала је 1970. године на Природно математичком факултету, одсек за Физику (данас Физички факултет). На истом факултату стекла је звање магистара науке 1973. године, а докторат је одбранила 1980. Две године (1981 – 1982) провела је на студијском боравку на Universite Libre de Bruxelles,  Брисел, Белгија, и три месеца у току 1989. на  Techiche Universitat, Беч, Аустрија.

Главно подручје истрживања проф Проф. др Наташа Недељковић је интеракције атомских система са површином чврстог тела у оквиру кога се разматра неутрализација вишеструко наелектрисаних јона и јонизација ридбергових атома. Први тип теоријских разматрања је у оквиру модела двостања (two-state vector model - TVM). Овај модел је  карактеристичан за групу Н. Недељковић  и представља варијанту временски симетризоване кванте механике за постселектоване квантне системе. Главни резултати модела су интермедијалне популационе вероватноће за различите геометрије судара,  различита ридбергова стања јона  и различите домене јонских брзина.  Друга група проблема третира се у оквиру распадног модела, у коме се активни електрон описује својственом функцијом неермитског хамилтонијана. Имагинарни део енергије који директно даје јонизационе рате добија се методом еталонских једначина (ЕЕМ), који је такође је карактеристичан за истраживање Н. Недељковић. У скорије време, теоријски резултати оба типа истраживања добили су своју експерименталну потврду. Само формирање Ридбергових јона може се посматрати као самоорганизације и има улогу у формирању површинских наноструктура. Н. Недељковић има  континуално учешће на низу научних пројеката почев  од 1984. године. Објавила је 24 рада у научним часописима који су цитирани преко 120 пута (без аутоцитата).  

Наставну делатност Наташа Недељковић започела је као асистент (почев од 1971. године) на предметима Квантне механике, математичке физике и електромагнетизма. Избором за доцента (1986.) преузима курс Електромагнетизам, а касније и Таласе и оптику. 1993. изабрана је за ванредног професора а 2006. за редовног професора. Данас, поред предмета Електромагнетизам, на мастер студијама држи предмете Интеракција честица са површинама и Теорија расејања  а на докторским студијама предмете Структура атома и молекула и Интеракције са површинама. Проф др Наташа Недељковић била је ментор 5 докторских дисертација и 5 магистарских радова одбрањених на Физичком факултету Универзитета у Београду. Била је ментор великог броја дипломских и мастер радова.  Била је шеф катедре за опште курсеве физике на другој години.

Проф др Наташа Недељковић била је члан Матичног одбора за физику, члан Комисије за избор у научна звања ресорног министрства и члан већа групације природно-математичких наука Универзитета у Београду. Била је дугогодишњи члан научног комитета међународне конференције “SPIG” и члан борда докторских студија на Физичком факултету.

Списак значајнијих публикација
N. N. Nedeljković, R. K. Janev and V. Yu. Lazur, Auger neutralization rates of multiply charged ions near metal surfaces, Phys. Rev. B 38 (1988) 3088-3101.
N. N. Nedeljković, Lj. D. Nedeljković, S. B. Vojvodić and M. A. Mirković, Selective Rydberg levels population of multiply charged ions at solid surfaces: a dynamic theory for low angular momentum ionic states, Phys. Rev. B 49 (1994) 5621-5637.
Lj. D. Nedeljković and N. N. Nedeljković, Resonances and thresholds in the Rydberg-level population of multiply charged ions at solid surfaces, Phys. Rev. B 58 (1998) 16455-16469.
Lj. D. Nedeljković and N. N. Nedeljković, Rydberg state reionization of multiply charged ions escaping from solid surfaces, Phys. Rev. A 67 (2003) 032709 (8pp).
N. N. Nedeljković, Lj. D. Nedeljković and M. A. Mirković, Electron capture into large-l Rydberg states of multiply charged ions escaping from solid surfaces, Phys. Rev. A 68 (2003) 012721 (10pp)
N. N. Nedeljković and Lj. D. Nedeljković, Ionization distances of Rydberg atoms approaching solid surfaces in the presence of weak electric fields, Phys. Rev. A 72 (2005) 032901 (13pp)
Lj. D. Nedeljković, N. N. Nedeljković and D. K. Božanić, Ionization distances of multiply charged Rydberg ions approaching solid surfaces, Phys. Rev. A 74 (2006) 032901 (13pp)
N. N. Nedeljković and M. D. Majkić,  Intermediate stages of the Rydberg level population of multiply charged ions escaping solid surfaces, Phys. Rev.  A 76 (2007) 042902 (16pp)
N. N. Nedeljković and D. K. Božanić, Ionization dynamics via ion-collection field of Rydberg atoms approaching metal surfaces, Phys. Rev. A 81 (2010) 032902 (12pp)
N. N Nedeljković, M. D. Majkić and S. M. D. Galijaš, Grazing incidence collisions of multiply charged ions on soolid surfaces. Influence of the formation of intermediate Rydberg states,  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 64 (2012) 21502 (8pp)