Др Стеван Ђениже

Редовни професор, шеф Пројекта 171008 “Одређивање атомских параметара на основу облика спектралних линија”

Кратка стручна биографија

...

Списак значајнијих публикација
Milosavljević, V.; Djeniže, S.; Dimitrijević, M. S.; Popović, L. Č., Physical Review E, 62, 4137-4145 (2000)
Djeniže, S.; Bukvić, S., Astronomy and Astrophysics, 365, p.252-257 (2001)
S. Djeniže, S. Bukvić, A. Srećković, Astrophysical Journal Supplement Series 151, Issue 2, 399-402 (2004)
Milosavljevic, V.; Djenize, S.; Dimitrijevic, M. S., Journal of Physics B: Atomic, Molecular, and Optical Physics, 37,  2713-2724 (2004)
Djenize, S.; Sreckovic, A.; Nikolic, Z., Journal of Physics B: Atomic, Molecular, and Optical Physics, 39, 3037-3045 (2006)
Djeniže, S.; Srećković, A.; Bukvić, S., Astronomy and Astrophysics, 462,1-6,  (2007)
Djeniže, S.; Srećković, A.; Bukvić, S., Astronomy and Astrophysics, 491, .69-69 (2008)
S. Bukvić, S. Djeniže, A. Srećković, Astronomy and Astrophysics 508, Issue 1, 491-500 (2009)
S. Djeniže, A. Srećković, S. Bukvić, EPJD 62, Issue 2, 185-189 (2011)
M. Skočić, M. Burger, S. Bukvić, S. Djeniže, J.PhysB: Atomic, Molecular, and Optical Physics 45, article id. 225701 (2012)
M. Skočić, M. Burger, Z. Nikolić, S. Bukvić, S. Djeniže, J.PhysB: Atomic, Molecular, and Optical Physics 46, Issue 18, article id. 185701 (2013)
M. Burger, M. Skočić, Z. Nikolić, S. Bukvić, S. Djeniže, JQSRT 133, 589-595 (2014)