Весна Ковачевић

Асистент

Кратка стручна биографија

Весна Ковачевић је рођена 18.08.1983. године у Тузли, Босна и Херцеговина. На Физичком факултет Универзитета у Београду дипломирала је 2007. године са просечном оценом 9,15. Исте године уписала је докторске студије на Физичком факултету на смеру Физика јонизованих гасова, плазме и квантна оптика. Од 2008. године ангажована је на националним истраживачким пројектима, прво као стипендиста Министарства науке и технолошког развоја, а од 2009. запослена је на Физичком факултету као истраживач приправник. У звање истраживач-сарадник изабрана је 2012. а у звање асистента изабрана је 2013. године. Њена научна активност везана је за дијагностику и примену извора нискотемпературне плазме на атмосферском притиску. Током  зимског семестра 2011. била је на студијском боравку на институту The Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald), Greifswald, у Немачкој. Поред тога учествује на пројектима билатералне међународне сарадње између Србије и Немачке, и Србије и Белорусије, на међународном пројекту COST и била је члан организационог комитета међународних и домаћих конференција. Од 2009. године ангажована је у извођењу наставе за студенте Физичког и Хемијског факултета на предметима Физика, Општа физика 3, Општа физика 4, Лабораторија физике 3 и Лабораторија физике 4. До сада је објавила 9 радова у водећим међународним часописима и преко 30 радова на међународним конференцијама. Коаутор је неколико предавања по позиву и усмених излагања на међународним конференцијама.

Списак значајнијих публикација
Sretenović G B, Krstić I B, Kovačević V V, Obradović B M and Kuraica M M 2011 Spectroscopic measurement of electric field in atmospheric-pressure plasma jet operating in bullet mode Appl. Phys. Lett. 99 161502
Brandenburg R, Kovačević V V., Schmidt M, Basner R, Kettlitz M, Sretenović G B, Obradović B M, Kuraica M M and Weltmann K-D 2014 Plasma-Based Pollutant Degradation in Gas Streams: Status, Examples and Outlook Contrib. to Plasma Phys. 54 202–14
Sretenović G B, Krstić I B, Kovačević V V, Obradović B M and Kuraica M M 2014 Spatio-temporally resolved electric field measurements in helium plasma jet J. Phys. D. Appl. Phys. 47 102001
Brković D V., Kovačević V V., Sretenović G B, Kuraica M M, Trišović N P, Valentini L, Marinković A D, Kenny J M and Uskoković P S 2014 Effects of dielectric barrier discharge in air on morphological and electrical properties of graphene nanoplatelets and multi-walled carbon nanotubes J. Phys. Chem. Solids 75 858–68
Jović M S, Dojčinović B P, Kovačević V V., Obradović B M, Kuraica M M, Gašić U M and Roglić G M 2014 Effect of different catalysts on mesotrione degradation in water falling film DBD reactor Chem. Eng. J. 248 63–70