Др Владимир Миљковић

Доцент

Кратка стручна биографија

Владимир Миљковић је на Физичком факултету Универзитета у Београду дипломирао 1993. године одбраном дипломског рада ,,Хопфилдове неуронске мреже“, који је рађен под руководством проф. Саве Милошевића. Исте године уписао је магистарске студије на смеру Теоријска физика кондензованог стања Физичког факултета. Магистарски рад ,,Адсорпција линеарних полимера на фракталним границама'' је урадио под руководством професора Саве Милошевића. Докторирао је 2005. године, одбраном докторске дисертације ,,Критичне особине адсорпције и узајамног пресецања линеарних полимера на самосличним структурама'', коју је урадио под руководством професора Саве Милошевића. Од 1993. До 1999. године је запослен на факултету као асистент приправник, од 1998. године до 2009. године је запослен као асистент, док је од 2009. године до сада запослен у звању доцента.

Списак значајнијих публикација

Continously varying crossover exponent for adsorption of linear-polymers on fractals, Miljković V, Milošević S, Živić I, PHYSICAL REVIEW E 52 (6): 6314-6320 Part B DEC 1995.

Adsorption of linear polymers on impenetrable fractal boundaries of checkerboard fractal lattices, Milošević S, Živić I and Miljković V, PHYSICAL REVIEW E 55 (5): 5671-5679 Part B MAY 1997.
Pattern recognition in damaged neural networks, Miljkovic V, Milosevic S, Sknepnek R and Živić I, PHYSICA A 295 (3-4): 526-536 JUN 15 2001.
Functional motifs: a novel perspective on burst synchronization and regularization of neurons coupled via delayed inhibitory synapses, Franovic I, Miljkovic V, Chaos, Solitons and Fractals 44, 122 (2011).
Phase plane approach to cooperative rhythms in neuron motifs with delayed inhibitory synapses, Franovic I, Miljkovic V, Europhysics Letters 92, 68007 (2010), изабрано за публикацију у Virtual Journal of Biological Physics Research 21 (3).
Fractal properties of percolation clusters in Euclidian neural networks, Franovic I, Miljkovic V, Chaos, Solitons and Fractals 39, 1418 (2009).