Одбрањене докторске дисертације

Научно-наставно веће Физичког факултета на својој седници одржаној 24. новембра 2010. године усвојило је измену Правилника о докторским студијама којом је предвиђена верификација резултата докторске дисертације кроз публиковање најмање два оригинална рада (који нису за исту сврху коришћени у другим дисертацијама).

Овде је дат списак докторских дисертација одбрањених 2016. године и списак радова који се не могу користити у будућим дисертацијама:

Дисертације одбрањене године: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |2012 | 2011 | 2010

Датум одбране Кандидат Научни радови
3. март 2017. Сузана Путниковић
  1. S. Putiniković, I. Tošić, V. Đurđević: “Circulation weather types and their influence on precipitation in Serbia”, Meteorology and Atmospheric Physics 128, 649-662 (2016)
  2. M. Unkašević, S. Putniković: “Extreme daily precipitation: the case of Serbia in 2014”, Theor. Appl. Climatol. (2016) DOI 10.1007/s00704-016-1749-2
24. фебруар 2016. Ненад Тадић
  1. S. Stojadinović, N. Tadić, N. Radić, B. Grbić, R. Vasilić: „Synthesis and characterization of Al2O3/ZnO coatings formed by plasma electrolytic oxidation“ Surface and Coatings Technology 276, 573-579 (2015)
  2. S. Stojadinović, R. Vasilić, MN. Radić, N. Tadić, P. Stefanov, B. Grbić: “The formation of tungsten doped Al2O3/ZnO coatings on aluminium by plasma electrolytic oxidation and their application in photocatalysis”, Applied Surface Science 377, 37-43 (2016)

 

Дисертације одбрањене године: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |2012 | 2011 | 2010