Др Срђан Буквић

Редовни професор, председник Савета Физичког факултета, шеф Катедре за општи курис физике на II години студија

Кратка стручна биографија

Др Срђан Буквић дипломирао је на Природно-математичком факултету Универзитетита у Београду 1979. године. Исте године је уписао постдипломске студије на смеру Физика јонизованих гасова. Магистарски рад под називом Оптогалвански ефект, под руководством професора Јарослава Лабата, одбранио је 1984. године. Свој докторски рад под називом Проучавање електричног пражњења у шупљој катоди урадио је такође под руководством професора Јарослава Лабата, а одбранио 1991. године на Физичком факултету у Београду.

Од 1984. ради као асистент на Физичком факултету. У звање доцента за предмете Физика Јонизованих гасова за студенте физике и Физика за студенте молекуларне биологије изабран је 1996. године, а 2005. године изабран је у звање ванредног професора за исте предмете. У звање редовног професора изабран је 2010. године.

Др Срђан Буквић је руководио израдом већег броја дипломских радова. Био је ментор или члан комисије за одбрану бројних докторских дисертација, магистарских теза и мастер радова.  Од уџбеничке литературе др Срђан Буквић написао је збирку задатака за предмет Физика јонизованих гасова.

Ужа област истраживања др Срђана Буквића је кинетика процеса у електричним гасним пражњењима као и проблематика везана за проучавање облика спектралних линија и основних атомских параметара. Поред овога, др Срђан Буквић је показао интересовање и бавио се изучавањем критичних појава код магнетних материјала као и развојем нумеричке методологије у вези са проблематиком моделирања података. Објавио је 30 радова у водећим међународним часописима који су цитирани преко 300 пута.

Списак значајнијих публикација
Dj. Spasojević, S. Bukvić, S. Milošević, and H. E. Stanley,Physical Review E 54, 2531 (1996)
S. Djeniže, S. Bukvić, A. Srećković, Astrophysical Journal Supplement Series 151, Issue 2, 399-402 (2004)
S. Bukvić, A. Srećković, S. Djeniže, New Astronomy 9, Issue 8, 629-633 (2004)
S. Bukvić and Dj. Spasojević, Spectrochimica Acta B 60, 1308 (2005)
S. Bukvić, Dj. Spasojević, and V. Žigman, Astronomy & Astrophysics 477, 967 (2008)
S. Bukvić, V. Žigman, A. Srećković, S. Djeniže, JQSRT 109, iss. 17-18, 2869-2876 (2008)
S. Bukvić, S. Djeniže, A. Srećković, Astronomy and Astrophysics 508, Issue 1, 491-500 (2009,)
M. Skočić, M. Burger, S. Bukvić, S. Djeniže, J.PhysB: Atomic, Molecular, and Optical Physics 45, article id. 225701 (2012)
M. Skočić, M. Burger, Z. Nikolić, S. Bukvić, S. Djeniže, J.PhysB: Atomic, Molecular, and Optical Physics 46, Issue 18, article id. 185701 (2013).
M. Burger, M. Skočić, Z. Nikolić, S. Bukvić, S. Djeniže, JQSRT 133, 589-595 (2014)