Катедра за опште курсеве физике на првој години

Шеф Катедре:

др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Срђан Буквић редовни професор
Др Сава Галијаш доцент
Др Јаблан Дојчиловић редовни професор
Др Душко Латас доцент
Др Славица Малетић доцент
Др Владимир Милосављевић редовни професор
Биљана Николић асистент
Др Божидар Николић доцент
Др Горан Попарић ванредни професор
Др Душан Поповић ванредни професор
Др Зорица Поповић доцент
Др Ђорђе Спасојевић ванредни професор