Др Владан Вучковић

Ванредни професор

Кратка стручна биографија

Владан Вучковић је рођен у Сјеници, где је завршио осмогодишњу и средњу школу. Носилац је диплома Вук Караџић и "Михајло Петровић Алас". По oдслужењу војног рока студира Природно-математички факултет, групу за метеорологију. Факултет је завршио 5. новембра 1990. године са просечном оценом 8,67, а дипломски рад је одбранио са оценом 10. Као најбољи студент метеорологије добио је награду из фонда "Боривоје Добриловић". Последипломске студије на смеру Физика облака и вештачки утицај на време завршио је са просечном оценом 10. Магистарски рад под називом "Промена карактеристика кумулонимбусног облака засејавањем" одбранио је 20. новембра 1995. године. Докторску дисертацију, под насловом "Нумеричка симулација засејавања кумулонимбусних облака", одбранио је 31. октобра 2003. године. Награду Светске метеоролошке организације из фонда "Боривоје Добриловић" за најбољи рад добио је 2008. године.

Владан Вучковић се запослио на Физичком факултету 1991. године, као асистент-приправник за предмете Микрофизика облака и Модификација времена. У звање асистента из предмета Физика облака и Метеорологија II изабран је 1996. године. У звање доцента за ужу научну област Физика облака изабран је 2004, a у звање ванредног професора 2015. године.

Списак значајнијих публикација
Vujović, D., Vučković, V.,  and  M. Ćurić, 2014: Effect of  topography on sulfate redistribution in cumulonimbus cloud development. Environ. Sci. Pollut. Res., 21(5),  pp 3415-3426.
Ćurić, M., Janc, D., and V. Vučković, 2008: Precipitation change from a cumulonimbus cloud downwind of a seeded target area, J. Geophys. Res., 113, D11215, doi:10.1029/2007JD009483
Ćurić, M., Janc, D., and V. Vučković, 2009: The influence of merging and individual storm splitting on mesoscale convective system formation. Atmos. Res., 93, pp. 21-29.
Ćurić, M., Janc, D., Vučković, V., and N. Kovačević, 2009: The impact of the choice of the entire drop size distribution function on Cumulonimbus characteristics, Meteorol. Z. 18, pp. 207-222.
Ćurić, M., Janc, D., Vučković, V., and N. Kovačević,  2009: An inadvertent transport of the seeding material as a result of cloud modification. Meteorol. Atmos. Phys, 105 (3-4), pp. 157-165.
Ćurić, M., Janc, D., and V. Vučković, 2007: Numerical simulation of Cb cloud vorticity. Atmos. Res., 83, pp. 427-434.
Ćurić, M., Janc, D., and V. Vučković, 2007: Cloud seeding impact on precipitation as revealed by cloud-resolving mesoscale model. Meteorol. Atmos. Phys., 95, pp.179-193.
Vujović, D. and V. Vučković, 2012: An aqueous chemistry module for a three-dimensional cloud resolving model: Sulfate redistribution.  J. Serb. Chem. Soc., 77 (9), pp. 1273-1285. 
Ćurić, M., Janc, D., and V. Vučković, 2006: Seeding agent dispersion within convective cloud as simulated by a 3-D numerical model. Meteorol. Atmos. Phys., 92, pp. 205-216.
Ćurić, M., D. Janc, D. Vujović and V. Vučković, 2003: The effects of a river valley on an isolated cumulonimbus cloud development. Atmos. Res., 66 , pp. 123-139.