Катедра за динамичку метеорологију

Шеф Катедре:

Др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Катарина Вељовић доцент
Др Владан Вучковић ванредни професор
Др Драгана Вујовић доцент
Др Владимир Ђурђевић доцент
Др Дејан Јанц ванредни професор
Др Лазар Лазић редовни професор
Др Ивана Тошић ванредни професор
Др Мирослава Ункашевић редовни професор