Др Владимир Милосављевић

Редовни професор

Кратка стручна биографија

Владимир Милосављевић је рођен 21. марта 1967. г. у Београду и редовни професор  Физичког факултета, Универзитета у Београду. Основну и средњу школу, је завршио у Београду. Физички факултет је уписао 1986. г. a после ослужења војног рока, 1991. г. је дипломирао. Магистарске студије на Физичком факултету у Београду, В. Милосављевић је уписао 1992. г., а магистрирао је 1996. г. На Физичком факултету, 2001. г. је одбранио докторску дисертацију. На Физички факултет, В. Милосављевић се запошљава 1992. г. као сарадник у настави, 1994. г. постаје асистент-приправник, а 1997. г. је изабран за аситента. Реизабран је у звање асистента 2002. г., а у прво наставничко звање - доцент, В. Милосављевић је изабран 2005. г. У звање ванредни професор је изабран 2010. г., док је у звање редован професор, др Милосављевић  изабран 2015. г. Паралелно са наставничким звањима, проф. Милосављевић је биран и у научна звања код ресорног министарства науке, републике Србије. В. Милосављевић је у звање научни сарадник изабран 2002. г., у звање виши научни сарадник 2009. г., док је у звање научни саветник изабран 2014. г. Проф. Милосављевић се у више наврата усавршавао у иностранству. Између осталих, на Физичко-техничком државном институту у Берлину је био 6 месеци 1992. г. Школске 1998/1999 В. Милосављевић је био на студијском боравку у Макс-Планк институту за физику плазме, Минхен, Немачка. Од 2004. г. па до школске 2005/2006, проф. Милосављевић је био на пост-докторском усавршавању на Даблинском градском универзитету, република Ирска. Сарадња са колегама из Даблина је до сада дала: 8 међунараодна поројекта (од којих су 3 из ФП7 програма ЕУ), 27 публикација у научним часописима са ИФ већим од 1, 11 уводних предавања на научним конференцијама које је проф. Милосављевић представио, 42 саопштења на научним скуповима, 9 коменторства на докторатима. Главне области истраживања проф. Милосављевића су из области неравнотежне плазме, интеракције плазме и површина,  контрола плазмених параметара/продуката у реланом времену, развој плазмених уређаја за медицинску примену, развој комбинованих диајгностичких метода заснованих на оптичкој спектрскопији и електричним сондним мерењима и примена актинометртије као виртуалног сензора у плазми. Проф. Милосављевић је до сада објавио: 51 рад у међународним часописима са ИФ већим од 1, 1 монографију (једини аутор), 4 рада у међународним часописима, 13 предавања на међународним конференцијама, 75 радова објављених у зборницима међународних конфернција, 20 радова штампаних у зборницима домаћих конференција и његови радови су око 340 пута цитирани (без аутоцитата). Такође, проф. Милосављевић је рецензент у 10 међунардодних часпоиса чији су издавачи: European Physical Society, Elsevier, Institute of Physics, ... Проф. Милосављевић држао/држи наставу из више предмета на студијама различитих смерова Физичког и Хемијског факултета: Физика Атома и Молекула, Одабрана поглавља физике, Основе физике и Физика за Хемичаре, предмети су на основним, мастер и докторским студијама. В. Милосављевић је добитник неколико награда и имао учешће у научном комитету конференције са међународнародним учешћем. Од стране републике Немачке и фондације DAAD 1997. године је добио награду, добитник је традиционалне годишње награде за 2000. г. за развој астрономије коју додељује Астрономска опсерваторија у Београду, у 2004. г. је био први од 20 доктора наука из Србије који су добили стипендије за постдокторско усавршавање, добитник је 'DCU Fellowship award' у 2009. г. У периоду 2002-2009 г. био је члан научног комитета конференције са међународним учешћем (Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics). Проф. Милосављевић је ко-оснивач лабораторије на Физичком факултету под називом Лабораторија за дијагностику и контролу плазме, као и истраживачке групе 'Bioplasma' на Даблинском институту технологије.

Списак значајнијих публикација
Milosavljević V. & Cullen P.J., Spatial phase resolved optical emission spectroscopy for understanding plasma etching uniformity, Europhysics Letters 110/4, 43001 (2015).
Cullen P.J. & Milosavljević V., Spectroscopic characterization of the radio-frequency argon plasma jet discharge at ambient air, Progress of Theoretical and Experimental Physics 2015/6, 063J01(2015).
V. Milosavljević, M. Donegan, P. J. Cullen and D. P. Dowling, Diagnostics of an O2-He rf atmospheric plasma discharge by spectral emission, Journal of the Physical Society of Japan 83/1, 014501 (2014).
M. Donegan, V. Milosavljević and D. P. Dowling, Activation of PET using an RF Atmospheric Plasma System, Plasma Chemistry and Plasma Processing 33/5, 941-957 (2013).
V. Milosavljević, N. Macgearailt, P. J. Cullen, S. Daniels and M. M. Turner, Phase-Resolved Optical Emission Spectroscopy for an Electron Cyclotron Resonance etcher, Journal of Applied Physics 113/16, 163302 (2013).
E. Gudimenko, V. Milosavljević and S. Daniels, Influence of self-absorption on plasma diagnostics by emission spectral lines, Optic Express 20/12, 12699-12709 (2012).
V. Milosavljević, Z. Simić, S. Daniels and M.S. Dimitrijević, Stark shifts and transition probabilities within Kr I spectrum, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 422, 610-618 (2012).
A. Breen, V. Milosavljević and D. P. Dowling, Influence of gas type on the thermal efficiency of microwave plasmas for the sintering of metal powders, Plasma Chemistry and Plasma Processing 31/5, 771-785 (2011).
V. Milosavljević, A. R Ellingboe and S. Daniels, Influence of plasma chemistry on oxygen triplets, Europ. Phys. J. D 64/2-3, 437-445 (2011).
D. M. Popović, V. Milosavljević, A. Zekić, N. Romcević and S. Daniels, Raman scattering analysis of silicon dioxide single crystal treated by direct current plasma discharge, Appl. Phys. Lett. 98/5, 051503 (2011).
V. Milosavljević, D. Popović and A. R Ellingboe, Method for estimation of  electron density in pulse plasma source, Journal of the Physical Society of Japan 78/8, 084501 (2009).
V. Milosavljević, A. R. Ellingboe, C. Gaman and J. Ringwood, Real-time Plasma controlled chemistry in a two-frequency, confined plasma etcher, Journal of Applied Physics 103/7, 083302 (2008).