Катедра за физику атома, молекула, јонизованих гасова, плазме и квантну оптику

Шеф Катедре:

др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Драгољуб Белић редовни професор
Др Срђан Буквић редовни професор
Др Сава Галијаш доцент
Др Иван Дојчиновић ванредни професор
Др Никола Коњевић професор емеритус
Весна Ковачевић асистент
Др Милорад Кураица редовни професор
Др Владимир Милосављевић редовни професор
Др Братислав Обрадовић ванредни професор
Др Горан Попарић ванредни професор
Др Јагош Пурић професор емеритус
Др Ђорђе Спасојевић ванредни професор