Др Воја Радовановић

Редовни професор

Personal site

Кратка стручна биографија

...

Списак значајнијих публикација
M. Dimitrijević,V. Radovanović and J. Wess, Journal of High Energy Phys. 0712 (2007) 059
М. Dimirijević, B. Nikolić and V. Radovanović, Phys. Rev. D 83 (2011) 065010
М. Dimirijević, B. Nikolic and V. Radovanović, Phys. Rev. D 83 (2010) 105020
М. Dimirijević and V. Radovanović, Journal of High Energy Phys. 0904 (2009) 108
M. Burić, D. Latas, V.Radovanović and J. Trampetić, Phys. Rev. D 75 (2007) 097701
М. Burić, V. Radovanović and J. Trampetić, Journal of High Energy Phys. 0703 (2007) 030
M.Burić, M. Dimitrijević, V. Radovanović and M. Wohlgenannt, Phys. Rav.D 86 (2012) 105024
M.Burić, D. Latas and V. Radovanović, Journal og High Energy Phys. 0602 (2006) 046
M.Burić and V. Radovanović, Journal of High Energy Phys. 0402 (2004) 040
M.Burić and V. Radovanović, Journal of High Energy Phys. 0210 (2002) 074