Катедра за теоријску механику, статистичку физику и електродинамику

Шеф Катедре:

др Милан Кнежевић, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Зоран Борјан доцент
Др Михајло Ваневић доцент
Др Марија Димитријевић-Ћирић ванредни професор
Др Сунчица Елезовић-Хаџић редовни професор
Др Душко Латас доцент
Др Милан Кнежевић редовни професор
Др Владимир Миљковић доцент
Др Воја Радовановић редовни професор
Др Ђорђе Спасојевић ванредни професор