Катедра за наставу физике

Шеф Катедре:

др Мићо Митровић, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Андријана Жекић доцент
Др Јаблан Дојчиловић редовни професор
Др Иван Дојчиновић ванредни професор
Др Илија Марић ванредни професор
Др Мићо Митровић редовни професор
Др Братислав Обрадовић ванредни професор
Др Драган Реџић доцент