Катедра за компјутерску физику

Шеф Катедре:

Др Јован Пузовић, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Иван Белча ванредни професор
Др Татјана Вуковић ванредни професор
Др Милош Вићић ванредни професор
Др Сава Галијаш доцент
Др Саша Дмитровић доцент
Др Едиб Добарџић ванредни професор
Др Зоран Николић доцент
Др Горан Попарић ванредни професор
Др Јован Пузовић редовни професор