Катедра за физику језгра и честица

Шеф Катедре:

др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Петар Аџић редовни професор
Др Маја Бурић редовни професор
Др Марија Димитријевић ванредни професор
Др Душко Латас доцент
Биљана Николић асистент
Др Јован Пузовић ванредни професор
Др Воја Радовановић редовни професор
Марјан Ћирковић асистент