Катедра за физику кондензованог стања

Шеф Катедре:

др Јаблан Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Михајло Ваневић доцент
Др Иван Виденовић доцент
Др Милан Дамњановић редовни професор
Др Јаблан Дојчиловић редовни професор
Др Андријана Жекић доцент
Др Љубиша Зековић редовни професор
Др Милан Кнежевић редовни професор
Др Славица Малетић доцент
Др Мићо Митровић редовни професор
Др Душан Поповић ванредни професор
Др Зорица Поповић доцент
Др Мирјана Сарван доцент
Др Ђорђе Спасојевић ванредни професор