Катедра за опште курсеве физике на другој години

Шеф Катедре:

др Милорад Кураица, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Сава Галијаш доцент
Весна Ковачевић асистент
Др Милорад Кураица редовни професор
Др Наташа Недељковић редовни професор
Др Братислав Обрадовић ванредни професор
Др Душан Поповић ванредни професор
Др Мирјана Сарван доцент
Др Ђорђе Спасојевић ванредни професор
Др Драган Реџић доцент
Др Никола Шишовић доцент